Koroonaviirus ja reisijate õigused 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
©Synthex/Adobe Stock  

Loe lisateavet reisijate õiguste kohta ELis koroonakriisi ajal.

Kõik ELi riigid on koroonapandeemiaga võitlemiseks kasutusele võtnud tõkestamismeetmed nagu näiteks reisipiirangud ja karantiinikohustuse. 

Nendel meetmetel on transpordisektorile suur mõju, seega on oluline üle vaadata reisijate peamised õigused. 18. märtsil esitas Euroopa Komisjon üksikasjalikud suunised, et tagada ELi reisijate õiguste ühetaoline rakendamine ja reisijate kaitse kõikides ELi riikides.

Mis teha juhul kui lend tühistatakse?


Lennu tühistamise korral on lennuettevõtjad igal juhul kohustatud pakkuma reisijatele järgmisi võimalusi:

1. Raha tagastus

2. Marsruudi muutmine esimesel võimalusel

3. Marsruudi muutmine hilisemaks (reisija valikul)

Kui reisija valib uue marsruudi väljumisel esimese võimaluse, tuleb arvesse võtta, et koroonaviiruse tõttu on riikides kasutusel erinevad meetmed ning lennud on piiratud. 

Kas mul on tühistamise korral õigus hotellile ja söögikohale?


Lennuettevõtjatel on eranditult kohustus pakkuda tasuta eineid ja suupisteid reisijatele, kelle lend tühistatakse ja kes on valinud marsruudi muutmise esimesel võimalusel.

Kas mul on õigus hüvitisele?


Lennureisijatel on õigus hüvitisele kui nende lend tühistatakse vähem kui kaks nädalat enne väljumiskuupäeva, välja arvatud juhul, kui on tegemist "erakorraliste asjaoludega". Seda erandit võib kohaldada kroonipuhangu korral, kui riigiasutuste võetud meetmed takistavad lennuettevõtjate tavapärast tegevust.

Mis siis, kui ma tahan oma reisi tühistada?


Kui tühistate reisi omal algatusel, sõltub raha tagasimakse ostetud pileti tüübist, nagu on täpsustatud tingimustes. Lisateabe saamiseks pöörduge oma lennufirma poole.

Mulle on pakutud rahalise hüvitise asemel vautšerit. Mis on minu õigused?


Reisijatel on õigus valida kõigi tühistatud piletite (sealhulgas lennud, rong, buss, buss ja praam) ning reisipakettide, vautšerite või tagasimaksete vahel.

Vastavalt 13. mail avaldatud EL-i suunistele peaks vautšerite kehtivusaeg olema vähemalt üks aasta ja kui neid ei kasutata, tuleb need tagastada maksimaalselt ühe aasta pärast.

Transpordifirmad peaksid olema paindlikud, näiteks võimaldama reisijatel reisida samal marsruudil samadel teenustingimustel. Vautšerid peaksid olema ka teisele reisijale ülekantavad. Euroopa Liit on ainus koht maailmas, kus kõiki lennuki, rongi, laeva ja bussiga reisijaid kaitseb täielik reisijate õiguste komplekt.

Siit saate teada, mida teeb Euroopa Parlament reisijate õiguste kaitsmiseks ELis.

Turismimajanduse toetamine kriisi ajal


Neljapäeval, 26. märtsil 2020 kiitis Euroopa Parlament heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku peatada ajutiselt ELi lennujaamade teenindusaegade jaotamise ühised eeskirjad, et lõpetada pandeemia ajal lennukite tühilennud. Vastuvõetud meetmed jõustusid tagasiulatuvalt 1. märtsist 2020 (ELi ja Hiina või Hongkongi vaheliste lendude puhul alates 23. jaanuarist 2020).

Kuna reegli „kasuta või kaota“ („use it or lose it“) peatamine pidi kehtima 27. märtsini 2021, kiitis parlament 10. veebruaril 2021 heaks reeglimuudatuse, mis lubab lennuettevõtjatel 2021. aasta hooajal kasutada 50% oma kavandatud stardi- ja maandumisaegadest (võrreldes 80%-ga enne pandeemiat). Komisjon võib uute reeglite kehtivust tulevikus pikendada ja kohandada minimaalset kasutusmäära vahemikus 30–70%.

Turismisektori ettevõtjad ja töötajad saavad juba osa COVID-19 kriisi leevendamiseks võetud ELi meetmetest, nagu likviidsustoetus, maksusoodustused ja riigiabi eeskirjade lõdvendamine ning ELi lennujaamade teenindusaegade jaotamise eeskirjade ajutine peatamine tühilendude vältimiseks.