COVID-19: parlament kiitis rekordkiirusel heaks olulised ELi abinõud 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
COVID-19: Euroopa Parlament kiitis heaks ELi kiireloomulised abinõud kriisiga toimetulekuks  

Euroopa Parlament võttis erakorralisel täiskogu istungjärgul suure häälteenamusega vastu kolm olulist abinõud võitlemaks COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisiga.

Heakskiidu saanud kiireloomulised meetmed on mõeldud inimeste ja ettevõtete otseseks aitamiseks kriisiolukorras. Tähelepanuväärne on ka otsustuskiirus, kuna hääletus toimus vähem kui kaks nädalat peale seaduseelnõude esitamist.


Heakskiidetud ettepanekud:


  • Koroonaviirusele reageerimise investeeringute algatus: eesmärgiks on võimalikult kiirelt suunata 37 miljardit eurot olemasolevatest ELi vahenditest COVID-19 pandeemias enim kannatanud kodanike, piirkondade ja riikide toetuseks. Raha kasutatakse tervishoiusüsteemide toetuseks, kuid ka VKEde, tööturgude ja muude ELi majanduse haavatavate osade abistamiseks. Ettepanek võeti vastu 683 poolt- ja ühe vastuhäälega. Erapooletuid oli neli.

  • Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutamine rahvatervisega seotud hädaolukordades: abinõu tagab sel aastal Euroopa riikidele kuni 800 miljoni euro ulatuses lisarahastust. Fondi laiendamine võimaldab hädaolukordades rahastada ka rahvatervisega seotud projekte, sealhulgas arstiabi osutamiseks ning haiguste leviku ennetamiseks, jälgimiseks või kontrollimiseks. Ettepanek võeti vastu 671 poolt- ja kolme vastuhäälega. Erapooletuid oli 14.

  • Lennujaamade teenindusaegade jaotamise eeskirjade ajutine peatamine: eesmärgiks on vältida tühjalt lendavaid lennukeid. Kehtivate reeglite kohaselt peavad lennuettevõtted kasutama vähemalt 80% oma stardi- ja maandumisaegadest, kui nad soovivad samu aegasid ka järgmisel hooajal kasutada. Teenindusaegade kasutamise kohustus peatatakse COVID-19 pandeemia tõttu kuni 24. oktoobrini 2020. Ettepanek võeti vastu 686 poolthäälega. Vastuhääli polnud ning erapooletuid oli kaks.

Järgmised sammud


Euroopa Liidu Nõukogu peab parlamendi seisukoha ametlikult heaks kiitma. Vastuvõetud meetmed jõustuvad kohe kui need avadatakse Euroopa Liidu Teatajas eeldatavasti järgmise nädala alguses.