10 asja, mida Euroopa Liit teeb koroonaviiruse vastu võitlemiseks 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Loe, mida teevad Euroopa Liidu institutsioonid, et leevendada Covid-19 pandeemia mõjusid, kaitsta inimesi ja majandust ning edendada solidaarsust.

Vaata ka meie temaatilist ajatelge, et olla kursis ELi tegevustega pandeemia vastases võitluses.

 

1. Viiruse leviku aeglustamine

Euroopa Liit on sulgenud oma välised piirid mitteoluliste reiside jaoks, et piirata viiruse levikut Euroopas ja mujal. Samal ajal on tagatud oluliste kaupade liikumine üle ELi riigipiiride, läbi roheliste sõiduradade loomise.

Lisanduvaid ressursse on ette nähtud ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele, mis annab kiireid riskihinnanguid ja teeb epidemioloogilisi ülevaateid haiguspuhangu kohta.

 

2. Meditsiiniliste seadmetega varustamine

ELi riikidel on tänu kodanikukaitse mehhanismile kiire ligipääs RescEU meditsiiniseadmete hoidlale, et saada näiteks ventilaatoreid ja kaitsemaske. Lisaks on EL seadnud üles suure rahvusvahelise ühishanke, mis võimaldab liikmesriikidel osta koos meditsiinivahendeid ja ravimeid. Euroopa Liit eraldab ka 3,08 miljardit eurot abiraha, et teha teste ja aidata meditsiinitöötajatel hoolitseda patsientide eest.

Euroopa Liit on organiseerinud ka internetis toimuva heategevusürituse, et koguda 7,5 miljardit eurot vaktsiinide, diagnostika ja valmisoleku väljatöötamiseks globaalse koroonaviiruse vastase võitluse jaoks,

  

3. Teadusuuringute edendamine

Euroopa Liidu Horisont 2020 teadusuuringute raamprogramm rahastab 18 teadusprojekti ja 151 tiimi üle Euroopa, et leida võimalikult kiiresti vaktsiin Covid-19 vastu. Lisaks on eesmärgiks parandada diagnostikat, valmisolekut, kliinilist haldust ja ravimeetodeid. 

 

4.Euroopa solidaarsuse toetamine

Euroopa Parlament toetab uusi reegleid, mis võimaldavad liikmesriikidel taotleda majanduslikku tuge ELi solidaarsusfondist, et katta rahvatervise hädaolukordasid. Tänu hiljuti laiendatud fondi tegevusvaldkonnale on sel aastal tehtud ligi 800 miljonit eurot kättesaadavaks liikmesriikidele, et aidata neil võidelda koroonaviiruse pandeemia vastu.

 

5. ELi kriisist taastumise tagamine

Aitamaks Euroopa Liidul taastuda pandeemia majanduslikest ja sotsiaalsetest tagajärgedest, on Euroopa Komisjon välja tulnud uue ettepanekuga ELi pikaajalise eelarve (2021-2027) jaoks, millesse on lisatud majandusstiimulite pakett. Parlamendiliikmed nõudsid, et ulatuslik majanduse elavdamise pakett saaks rahastuse laiendatud pikaajalisest ELi eelarvest, lisaks olemasolevate ELi fondide, finantsvahendite ja majanduse elavdamise võlakirjade kasutuselevõtmisele.

Euroopa Komisjon on ka esitanud oma karantiinijärgse tegevuskava efektiivseks ja koordineeritud kriisist väljumiseks, mis toimub käsikäes suuremastaabiliste testimiste ja ja kaitsvate materjalidega jagamisega inimestele. 

  

6. Majanduse toetamine

Euroopa Liit esitab ettepaneku loomaks 540 miljardi euro suurune toetuspakett, et tegeleda kriisiga ning toetada töötajaid, ettevõtteid ja liikmesriike.

Euroopa Keskpank teeb riikidele kättesaadavaks 750 miljardit eurot, et leevendada liikmesriikide võlakoormust kriisi ajal. Sellele lisandub 120 miljardit eurot kvantitatiivseks lõdvendamiseks ja 20 miljardit võlgade kokkuostmiseks.

Lisaks hääletasid parlamendiliikmed eelnõu üle, et teha kättesaadavaks 37 miljardit eurot ELi struktuurifondidest liikmesriikidele, et aidata neil tegeleda koroonaviiruse kriisiga ja toetada tervishoiusüsteemi, ettevõtteid ja töötajaid.

 

7. Töökohtade kaitsmine

Euroopa Komisjon on pakkunud välja riigi toetatud lühendatud tööajaga töö mõiste (TERA), et tagada töötajate võimalus säilitada oma töö olukorras, kus ettevõtetel pole koroonaviirusest tulenevalt tööd pakkuda.

Euroopa Komisjon on ka vabastanud üks miljard eurot Euroopa strateegiliste investeeringute fondist garantiide näol, et soodustada pankade ja teiste laenuandjate võimekust anda kuni kaheksa miljardit eurot likviidsust ligi saja tuhande Euroopa ettevõtte toetamiseks. 

 

8. ELi kodanike kodumaale tagasi aitamine

Kümned tuhanded eurooplased, kes olid pandeemia leviku ajal välismaale kinni jäänud, on naasnud koju tänu ELi kodanikukaitse mehhanismile.

  

9. Arenguriikide aitamine pandeemia ajal

 

Euroopa Komisjon on vabastanud 20 miljardit eurot, et aidata kolmandatel riikidel võidelda kriisi vastu. See on osa ELi koordineeritud globaalse vastuse paketist, et vähendada Covid-19 levikut.

 

10. Usaldusväärse informatsiooni tagamine

 

Valeinformatsiooni levik koroonaviiruse kohta on ohuks inimeste tervisele. Parlamendiliikmed on nõudnud Euroopa informatsiooniallika loomist, tagamaks, et kõikidel kodanikel oleks ligipääs usalduseväärsele ja tõendatud informatsioonile ning on palunud sotsiaalmeedia ettevõtetel tegeleda müütide ja propaganda vastu.