Parlamendi kohanemine pandeemiaga 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

COVID-19 pandeemia tõttu on parlament pidanud piirama kohtumisi ja suhtlema pigem distantsilt, kuid töö kiireloomuliste meetmete ja pikaajaliste prioriteetidega on jätkunud.

Pandeemiale vaatamata jätkas parlament kogu oma põhitegevust – õigusaktide vastuvõtmist, ELi eelarve heakskiitmise protsessi ja Euroopa Komisjoni töö järelevalvet. Parlamendikomisjonid ja täiskogu on olnud olukorra kõrgusel ning tegelenud nii COVID-19 vastaste ELi meetmetega kui ka pikaajaliste prioriteetidega, nagu roheline kokkulepe, digiteenused, ELi põllumajanduspoliitika, mitmeaastane finantsraamistik ja Brexit.

Demokraatiat ei tohi unustada

Nagu miljonid teised eurooplased, teevad ka parlamendiliikmed ja parlamendi töötajad koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud karantiininõuete ja suhtlusdistantsi hoidmise vajaduse tõttu tööd kodust. „Kriisile vaatamata ei tohi demokraatiat unustada. Euroopa Parlamendil kui seadusandjal on vahendid, võimalus ja kohustus inimesi aidata,“ ütles Euroopa Parlamendi president Sassoli enne esimest kaughääletust 2020. aasta märtsi täiskogu istungil.

Täiskogu

 

Varem oli hääletusel osalemiseks vaja tingimata ise istungisaalis kohal viibida. Euroopa Parlamendi kodukorraski on öeldud, et hääleõigus on isiklik ning parlamendiliikmed hääletavad individuaalselt ja isiklikult.

Nüüd on parlament aga välja töötanud turvalise, sisseehitatud kontrollimehhanismidega ja toimiva kaugtöösüsteemi. Kui märtsi lõpus toimunud täiskogul korraldati ainult üks arutelu, kolm hääletusvooru ja 11 hääletust, siis oktoobri lõpus toimus täiskogul juba 18 arutelu, 13 hääletusvooru ja enam kui 1500 hääletust.

Oktoobris said parlamendiliikmed aruteludel osaleda juba ka liikmesriikides asuvatest Euroopa Parlamendi büroodest.

Tõsise tervishoiukriisi tõttu toimuvad täiskogu istungid siiani distantsilt, kuid president Sassoli on lubanud, et parlament naaseb Strasbourgi kohe, kui tingimused võimaldavad.

Komisjonid


Ka parlamendikomisjonid on oma tööd kohandanud ning nende koosolekud toimuvad kas videokonverentsidena või hübriidvormis. Suuline tõlge ja hääletamisvõimalused on sellegipoolest tagatud.

Fraktsioonid ja parlamendi juhtorganid

Parlamendi seitse fraktsiooni ja institutsiooni juhtorganid (nt esimeeste konverents) jätkavad tööd samuti distantsilt.