Covid-19: 3 miljardi euro suurune erakorraline toetus tervishoiusüsteemidele  

 
 

Parlament hääletab, et võtta kiiresti vastu uued meetmed suunamaks kolm miljardit eurot liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse, mis on kõige tõsisemalt mõjutatud koroonaviiruse kriisist.

Euroopa tervishoiusektorid on Covid-19 puhangu tõttu tugeva surve all. Euroopa Liit suunab lisanduvad 3,08 miljardit eurot toetust riiklikele tervishoiusüsteemidele, et võidelda pandeemia vastu ning pakkuda meditsiiniteenuseid abivajavatele patsientidele.

 

Algatuse eesmärk on koordineerida ressursside jaotamist ja piiriülest koostööd, rõhuga enim mõjutatud regioonidel. See aitab rajada välihaiglaid ning kordineerida ja rahaliselt toetadada koroonaviiruse patsientide transporti haiglatesse, kus on vabu kohti.

 

Lisaks kasutatakse raha, et osta ja jagada laiali meditsiinivahendeid, nagu näiteks respiraatorid, kaitsevahendid ja korduvkasutavad maskid. Muud tegevused on samuti võimalikud, sõltuvalt liikmesriikide vajadustest.

 

Pikemaajalises plaanis kasutatakse rahastust parandamaks ELi liikmesriikide testimisvõimekust ja meditsiinilisi uuringuid.

 

Rahastus tuleb kõikidest allesolevatest vahenditest selleaastases eelarves:
 

  • 2,7 miljardit eurot suunatakse ELi erakorralise toetuse rahastamisvahendisse
  • 380 miljonit eurot suunatakse RescEU meditsiinivarustuse reservi

Lisaks saavad sellesse panustada rahaliselt liikmesriigid ning kodanikud või sihtasutused saavad teha toetusi. Ühisrahastamine on samuti võimalik.

Mis on ELi erakorralise toetuse rahastamisvahend?  
  • 2016. aasta märtsis loodud vahend, mida saab kasutusse võtta tõsiste kriiside puhul. Kriisidel peab olema märkimisväärne humanitaarne mõju ning võetakse kasutusel juhul, kui muud võimalikud rahastusvahendid ei ole olnud piisavad 
  • Võimaldab kiiret ELi abi  
  • Toetab vastastikku täiendavaid enim mõjutatud liikmesriikide tegevusi ja sünergiaid koos tegevustega, mis on rahastatud teiste ELi fondide ja vahendite läbi  
  • Juba kasutusse võetud, et aidata Kreekal tegeleda rändeprobleemidega 
  • Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi võetaks rahastusvahend kasutusele kaheks aastaks, et aidata koroonaviiruse hädaolukorraga  

Ekspertide töögrupp jälgib käimasolevaid arenguid lähedas koostöös riiklike terviseametitega, rahvusvaheliste organisatsioonide ja MTÜ-dega. Töö algab niipea kui Parlament ja ELi Nõukogu on oma heakskiidu andnud.

Mis on rescEU? 
  • Euroopa reserv, mis loodi 2019. aasta märtsis osana ELi kodanikukaitse mehhanismist, et aidata liikmesriike kui nende kriisiga tegelemise vahendid on ebapiisavad 
  • Esialgu sisaldas ka tuletõrjelennukeid ja helikoptereid. Koroonaviiruse kriisi ajal on RescEU varunud meditsiinivarustust, nagu ventilaatorid ja kaitsvad maskid, et aidata riike, kus on puudujäägid.