COVID-19: Parlament kiitis heaks enam kui kolme miljardi euro ulatuses abi ELi tervishoiusektorile 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • ELi lisarahastus liikmesriikide tervishoiusüsteemidele võitluseks pandeemia vastu 
  • Meditsiinitarvete varumine ja jaotamine 
  • Täiendavad vahendid, sh toimetulekuks suurenenud rändesurvega Kreekas 
urgent delivery of medical material © REUTERS / ANTARA FOTO  

Parlament toetas reedel 3,08 miljardi euro suurust abipaketti ELi tervishoiusektorile, mis tagab abi arstidele ja õdedele haigete hooldamisel ning testide parema kättesaadavuse.

ELi fondid aitavad otseselt liikmesriikide tervishoiusüsteeme võitluses koroonaviiruse pandeemiaga.


Hääletatud abipakett võimaldab ELil:


  • ühiselt soetada meditsiinitarbeid, näiteks maske ja hingamisaparaate,
  • transportida meditsiiniseadmeid ja piiriüleste piirkondade patsiente,
  • rahastada täiendavate tervishoiutöötajate värbamist, keda saaks lähetada kriisipiirkondadesse kogu Euroopa Liidus, ning
  • toetada mobiilsete välihaiglate ehitust liikmesriikides.

Kokku eraldatakse ELi eelarvest 3,08 miljardit eurot: 2,7 miljardit eurot tuleb ELi erakorralise toetuse rahastamisvahendist tervishoiusektori jaoks. 380 miljonit eurot pärineb rescEU Euroopa hädaolukordadele reageerimise programmist meditsiinitarvete kokkuostuks.


Toetuspakett tagab 3,6 miljoni euro ulatuses lisavahendeid Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele. 350 miljonit eurot läheb toimetulekuks suurenenud rändesurvega Kreekas (rahastamisvahendist erakorralise abi andmiseks liidus).


Eelarvekomisjoni liikmed nõudsid juba märtsis, et 2020. aasta eelarvesse alles jäänud rahalised vahendid võetaks kasutusele.


Hääletustulemused:Taustainfo


Komisjon esitas ettepaneku kaheks paranduseelarve projektiks (1/2020 ja 2/2020) osana laiaulatuslikust meetmete paketist toetamaks võitlust COVID-19 puhangu vastu.