Covid-19: Erakorralised meetmed aitamaks ELi põllumehi ja kalureid  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
©Curto/Adobe Stock  

Euroopa Liit kiitis heaks erimeetmed aitamaks põllumehi ja kalureid, kes on tugevalt mõjutatud koroonaviiruse pandeemiast.

Euroopa Liit on võtnud vastu kiireloomulisi meetmeid, et vältida katkestusi toiduga varustamises ja tagada toetus toidutootjatele.

 

Peamised toidutootjate mured

 

Viivitused piiriülese põllumajandussaaduste veo osas on lahendatud n-ö roheliste sõiduradade kasutuselevõtuga, mis võimaldavad olulise tähtsusega kaupa vedavatel sõidukitel sõidukitel kergemini piiri ületada. Samal ajal peavad vesiviljelus-, põllumajandus- ja kalastussektorid endiselt tegelema tõsiste väljakutsetega.

 

Toidutootjate jaoks on suur probleem tööjõupuudus, mis tuleneb hooajaliste töötajate vaba liikumise peatamisest. Euroopa Komisjoni sõnul saab hooajalisi töötajaid pidada olulise tähtsusega töötajateks, kuid mõistetavalt ei soovi paljud neist kodust lahkuda. Madalam tootmine võib aga omakorda mõjutada toidutoodete hindasid. Lisaks on põllumajandussektor kaotanud suuri kliente, nagu hotellid ja restoranid, mis on koroonaviiruse tõttu oma tegevuse pidanud sulgema.

 

Toetus kaluritele ja vesiviljelusele

 

17. aprilli täiskogu istungil kiitsid parlamendiliikmed heaks finantsabi enim kannatavatele kalastuskogukondadele ja vesviljelejatele. Kaluritele tekitavad raskusi logistilised probleemid sadamas, veohindade kasv kalatoodete transpordil, kauplemispiirangud kolmandate riikidega, hindade langus, turgude kaotamine, mured meeskonna ohutuse osas ning piiratud võimalused meeskondade rotatsiooniks karantiini ajal.

 

Mitmed erakorralised meetmed on võetud kasutusele nende majandussektorite aitamiseks, nagu riigiabi saamise võimaluste suurendamine ja toetusmeetmete vastuvõtmine läbi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, mida tehakse paindlikumaks.

 

Liikmesriigid saavad pakkuda toetust:

  • Kaluritele kalastustegevuse ajutise lõppemise tõttu
  • Vesiviljelejatele tootmise ajutise peatamise või vähendamise tõttu
  • Tootvatele organisatsioonidele ajutise kalastuse ja vesiviljelustoodete ladustamise tõttu

 

Kuidas aitab Euroopa Liit põllumehi?

 

Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon toetas 15. aprillil Euroopa Komisjoni plaane toetamaks põllumajandustoodete sektorit, kuid kutsus üles suunatumaks tegevuseks, sealhulgas kasutama ära turu võimalusi, nagu näiteks eraladustamine. Parlamendiliikmed kutsusid üles ka käivitama kriisireservi, et aidata raskustes põllumajandussektoreid ning ütlesid, et ELi poliitika peab selles valdkonnas saama piisava pikaajalise eelarve toetuse Covid-19 järgsel perioodil.

 

Meetmete hulka kuulub ka kasutamata põllumajandustoetuste ümberpaigutamine, et aidata võidelda kriisi mõjude vastu maapiirkondades. Paindlikum ja lihtsam Euroopa põllumajandusfond maaelu arendamiseks võimaldaks laene või garantiisid soodsatel tingimustel, et katta tegevuskulusid kuni 200 000 euro ulatuses.

 

19. juunil suurendasid parlamendiliikmed kriisitoetust ELi riikidele, mis saavad ELi maaelu arengufondist aidata enim mõjutatud põllumajandustootjaid ning väikese ja keskmise suurusega toiduainete tootjaid. Põllumajandustootjad võivad saada kuni 7000 eurot, toiduainete tootmisega tegelevad VKEd kuni 50 000 eurot. Liikmesriikidel on lisaks rohkem aega toetuse väljastamiseks.

 

Mis puudutab hooajalisi töötajaid, kes täidavad olulist rolli taimede istutamisel, kasvatamisel ja viljakoristusel, siis ELi riike julgustatakse kohtlema neid kui elutähtsaid töötajaid ning jagama omavahel informatsiooni nende töötajate vajaduste kohta, ning tagama nende probleemideta liikumine üle riigipiiride.

 

Parlament toetas 18. juunil esimest erandlikku turumeetmete paketti, et aidata ELi veini-, puu- ja köögiviljatootjaid. Järgnevate meetmete pakettide üle otsustatakse hiljem, sest parlament pidas esialgset ebapiisavateks.

 

Loe, mis meetmeid on Euroopa liit veel vastu võtnud, et pandeemia vastu võidelda.

 

22. aprillil avaldas Euroopa Komisjon kõige uuema erakorraliste meetmete paketi, mis hõlmavad eraladustamistoetuse andmist piima- ja lihasektorile, turutoetusprogrammide paindlikku rakendamist ning piima-, lille- ja kartulisektoris erandi tegemist ELi konkurentsieeskirjadest.

 

Komisjon tegi ka ettepaneku, et liikmesriigid, millel on alles maaelu arengu vahendeid, saavad 2020. aastal kasutada seda raha, et toetada põllumehi ja väikeste põllumajandusliku toidutööstuse ettevõtjaid. Liikmesriigid võivad anda toetust kuni 5 000 eurot põllumajandustootja kohta ja kuni 50 000 eurot väikeettevõtja kohta, kui Euroopa Parlament ning ELi Nõukogu selle heaks kiidavad.