Euroopa Liidu kultuurivaldkonna toetamine Covid-19 kriisi ajal  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Kultuurivaldkond kannatab eriolukorra meetete tõttu, mis on kehtestatud üle Euroopa, et piirata koroonaviiruse levikut.

17. aprillil hääletatud resolutsioonis rõhutasid parlamendiliikmed loomevaldkonna iseärasust ja raskusi, millega seisavad vastakuti loomeinimesed, ning nõudsid, et EL toetaks neid.

 

Pandeemia on mõjutanud kõiki ning paljud majandussektorid kannatavad, kuid kultuurivaldkond on suurima löögi saanute hulgas. Etendused üle kogu Euroopa on ära jäetud; festivalid, konverentsid ja näitused on lükatud edasi; kinod, teatrid ja muuseumid on pandud kinni, ja televisioonisaadete ja filmide tootmine on peatatud – seetõttu ei saa loomeinimesed teenida elatist.

 

Mitmed liikmesriigid on võtnud vastu konkreetseid meetmeid, et aidata kultuurisektori töötajaid. Lisaks arutasid Euroopa kultuuriministrid 8. aprilli 2020 kohtumisel toetusmeetmeid kultuuri- ja loominguvaldkonnale koroonaviiruse kriisi ajal.

 

Kuigi Euroopa Liit teeb jõupingutusi töökohtade kaitseks, raskendab kultuurisektori spetsiifilisus selle töötajate toetustele kvalifitseerumist – on liiga palju erinevaid loomeinimesi, väikettevõtteid ja heategevusorganisatsioone. Seetõttu tahab Parlamendi kultuurikomisjon, et EL seaks üles konkreetse abikava, et aidata kultuurivaldkonnal kriis üle elada.

 

Parlamendiliikmete saadetud kirjas siseturu volinikule Thierry Bretonile, ja innovatsiooni-, teadus-, kultuuri-, haridus- ja noortevolinikule Mariya Gabrielile, tehti järgnevad soovitused:

  • Kaitsta loomeinimesi, kes ei pruugi kvalifitseeruda riiklikele abikavadele, läbi Loomingulise Euroopa programmi
  • Tagada ELi rahastuse jõudmine kultuurivaldkonda, läbi Loomingulise Euroopa rahastuse suurendamise
  • Luua spetsiifiline rahastusvahend Euroopa Investeerimisfondi all, et suunata rahastust kultuurivaldkonda

 

Parlamendi kultuurkomisjoni eesistuja Sabine Verheyeni (EPP, Taani) sõnul peaks rohkem tegema ära  ELi tasemel, et pakkuda kultuurivaldkonna töötajatele kohandatud toetust, kuniks olukord normaliseerub.

 

Loe lähemalt, mida teeb Euroopa Liit koroonaviiruse vastases võitluses.

 

4. mail Parlamendi kultuurikomisjoni arutelul ütlesid volinikud Gabriel ja Breton parlamendiliikmetele, et ELi toetusplaan kultuuri- ja loomesektorile on ettevalmistamisel laiema kriisist väljumise kava raames. Lisaks olemasolevate programmide ja struktuurifondide paindlikumaks muutmisele kaalutakse ka otseste toetusmeetmete kasutuselevõttu.

 

Euroopa Komisjon toetab ka uue platvormiLoomeinimesed Ühinege – loomist, mis on kultuuri- ja loomesektorile informatsiooni vahetuse kohaks algatuste osas, mis puudutavad koroonaviiruse kriisiga tegelemist.