Parlament tervitab Euroopa Komisjoni majanduse elavdamise paketti: kaalul on Euroopa tulevik 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Parlamendiliikmed arutasid erakorralisel plenaaristungil Ursula von der Leyeni ja nõukoguga taastumiskava ja ELi pikaajalist eelarvet.  

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas Euroopa Parlamendi täiskogul 750 miljardi euro suurust taastumisfondi ning ELi pikaajalist eelarvekava.

ELi eesistujariigi Horvaatia esindaja Nikolina Brnjaci lubas, et Euroopa Liidu Nõukogu töötab liikmesriikidega selle nimel, et eelarveläbirääkimised parlamendiga oleksid kiired ja edukad.


Euroopa Parlamendi fraktsioonjuhtide sõnavõtud (üksikute avalduste vaatamiseks klõpsake nimedel):

„Euroopa solidaarsus on tagasi ja me pöörame ELi jaoks uue lehekülje,“ ütles Manfred Weber (EPP, Saksamaa). Ta rõhutas, et värsket raha tuleb kasutada uute ideede elluviimiseks, mitte Euroopa vanade probleemide lahendamiseks. „Solidaarsus käib käsikäes vastutusega,“ sõnas Weber ja lisas, et peab olema selge, kuidas raha tagasi makstakse. Samuti nõudis ta ELile uusi omavahendeid ja digihiidude selget panust.


Iratxe García Perez (S&D, Hispaania) tänas von der Leyenit ambitsioonika ettepaneku ning Euroopa Parlamendi kaasamise eest majanduse elavdamise paketi koostamisse. Ta rõhutas, et kaalul on Euroopa projekti püsimajäämine ning kutsus Euroopa Liidu Nõukogu üles võtma ELi pikaajaline eelarve vastu kvalifitseeritud häälteenamusega, vältimaks seda „et EL on nelja liikmesriigi pantvang“.


„Tänane ettepanek on Euroopa ajaloos esmakordne,“ ütles Dacian Ciolos (Renew, Rumeenia). „Mitmeaastane finantsraamistik ja majanduse elavdamise kava peavad keskenduma tulevikule.“ Ciolos toonitas, et taastumiskava peab põhinema roheleppel ja digiarengul. „Meil võib olla erimeelsusi plaani mõnede üksikasjade osas, kuid ma tervitan lähenemisviisi," ütles ta, tuletades liikmesriikidele meelde, et "EL ei ole sularahamasin. Solidaarsus käib käsikäes väärtustega“.


Jörg Meuthen (ID, Saksamaa) lükkas paketi ettepaneku tagasi kui „täiesti vale ja mõttetu“, selgitades, et kava on koostatud ilma õigusliku aluseta ning vastutustundetult. Ta lisas, et komisjon soovib kulutada raha nii, „nagu homset ei tuleks“. Ta lisas lõpetuseks, et plaan on Euroopa maksumaksjate jaoks liiga kulukas.


Ska Keller (The Greens/EFA, Saksamaa) ütles: „Me ei tohi korrata minevikus tehtud suuri vigu ega sundida riike karmile kokkuhoiule ja pimedate turujõudude meelevalda. Peame tagama, et raha investeeritakse projektidesse, mis aitavad pikas perspektiivis kaasa töökohtade loomisele ja meie planeedi päästmisele.“


Johan van Overtveldt (ECR, Belgia) sõnas: „Kui lubame laene ja toetusi, peavad selleks olema selged tingimused. Raha tuleb suunata sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse, ning meie ettevõtete jaoks peab olema paigas turvavõrgustik.“


„Selle asemel, et mineviku dogmadest lõplikult lahti lasta, jääb taastumiskava poolele teele toppama,“ ütles Manon Aubry (GUE/NGL, Prantsusmaa). Ta tervitas ettepanekuid uute omavahendite loomiseks, kuid kutsus ühtlasi üles tühistama kriisivõlga, andma liikmesriikidele lühiajalisi otselaene ja seadma avaliku sektori toetuse tingimuseks ennekõike sotsiaalsed parameetrid.


Komisjon avalikustas ka oma 2020. aasta kohandatud tööprogrammi, mille kohaselt tegeletakse esmajoones Euroopa majanduse elavdamiseks ja vastupanuvõime suurendamiseks vajalike meetmetega.


Järgmised sammud


Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu arutavad komisjoni uusi ettepanekuid ja otsustavad nende lõpliku kuju üle eelseisvatel läbirääkimistel.


Kuna uue pikaajalise eelarve läbirääkimised võivad kesta kuid, nõuab parlament, et komisjon esitaks kriisikava, mis tagaks ELi programmide rahastamise 2021. aastal.