Sassoli nõuab tegevust taastumise osas: „Meie kodanikud ootavad julget tegutsemist" 

 
 
David Sassoli pöördumine ELi riigijuhtide poole  

Parlamendi president David Sassoli nõudis, et ELi juhid astuksid selgeid samme Covid-19 kriisist taastumise osas.

Sassoli pöördus 19. juuni Euroopa Ülemkogu videokonverentsi alguses riigipeade ja valitsusjuhtide poole, et arutada Euroopa taastekava ja järgmist pikaajalist eelarvet.

 

„Aeg on luksus, mida me ei saa endale lubada," ütles ta. „Peame tegutsema kiiresti ja julgelt, sest ELi kodanikud, ettevõtted ja majandused vajavad [meie] kiiret reageerimist. Meie kodanikud ootavad julget tegutsemist. Nüüd on meil aeg asuda tegudele. ”

 

Sassoli pidas Euroopa Komisjoni ettepanekut „ambitsioonikaks”, kuid lisas: „Meie arvates on see vaid miinimum, mida on vaja teha.”

 

President puudutas kõnes ka laenude väljastamist Euroopa taastekavade raames. "Parlament tahab rõhutada, et kõik ühiselt võetud võlad tuleb ausalt tagasi maksta, ilma tulevasi põlvkondi koormamata," ütles ta.

 

„Ärgem unustagem, et üksnes laenude vormis toetuse pakkumisel oleks asümmeetriline mõju üksikute liikmesriikide võlakoormustele ning see oleks kulukam kogu [Euroopa] Liidu jaoks. Meil on nüüd võimalus muuta Euroopat ja teha see võrdsemaks, rohelisemaks ja tulevikku vaatavaks. Selleks tuleks meil kasutada oma võimalust saada uued omavahendite allikad. ”

 

Sassoli nimetas EL-i uute omavahendite saamist iga pikaajalist eelarvet käsitleva üldkokkuleppe „oluliseks eeltingimuseks”.

 

Rõhutades ambitsioonika taastekava ja eelarve olulisust, ütles president: „Praegu pole aeg meie ambitsioone langetada. Me peame näitama oma kodanikele Euroopa väärtust ja meie võimekust leida lahendusi küsimustele, mis on nende jaoks olulised. ”

 

President puudutas ka käimasolevaid ELi ja ÜK kõnelusi tulevaste suhete üle. Eelneval päeval võttis parlament vastu raporti oma seisukohtade osas. „Me taotleme ambitsioonikat, kõikehõlmavat ja terviklikku kokkulepet, mis oleks kooskõlas poliitilises deklaratsioonis võetud ühiste kohustustega. Usume, et see on parim võimalik tulemus mõlemale poolele ja vaatamata piiratud ajale, on see hea tahte ja sihikindluse olemasolul siiski võimalik."