Covid-19: digitaalne järelevalve, piirid ja inimõigused 

 
 
Parlamendiliige Maria ARENA  

Covid-19 vastased meetmed on vajalikud, kuid nende mõju eraelu puutumatusele ja vabadusele peab olema ajutine ja proportsionaalne, ütles inimõiguste komisjoni esimees.

Covid-19 kriis on pannud proovile isegi ELi aluspõhimõtteid. Facebooki ülekantud intervjuus hindas inimõiguste allkomisjoni esimees Maria Arena ELi reageerimist Covid-19 kriisile inimõiguste vaatepunktist.

 

Arena sõnul oli Euroopa Liidul kriisi ajal oluline roll kaupade ja teenuste vaba liikumise tagamisel, sealhulgas ka olulise tähtsusega kaupade, nagu ravimite ja meditsiinivahendite, abivajavate riikideni jõudmises. Ta lisas siiski, et on „väga oluline naasta kodanike liikumisvabaduse juurde,“ ilma milleta ei saa Euroopa olla Euroopa.

 

Euroopa Liit kooskõlastab liikmesriikide tegevust pandeemiast tulenevate piirangute järk-järgulise lõdvendamise osas, võimaldamaks inimestel reisida. Siiski on mõned kasutusse jäävad meetmed murettekitavad privaatsuse tagamise vaatepunktist, nagu näiteks Covid-19 jälgimisrakendused, mida Euroopa Liit on tunnustanud kui piiride avamist soodustava vahendina.

 

„Tehnoloogiaga töötamine on oluline, sealhulgas inimeste jälgimise [rakendustega] viiruse leviku ennetamiseks, kuid me peame austama [eraelu puutumatuse] põhimõtteid,“ ütles Arena. „Mobiilirakendused peavad olema kooskõlas ELi andmekaitseseadusega."

 

Ta lisas, et Euroopa Parlament nõudis juba 17. aprillil vastuvõetud resolutsioonis kaitsemeetmeid kontaktijälgimise rakenduste osas.

 

Arena lisas, et töödeldud teabega peab ümber käima lähtuvalt kehtivast andmekaitseseadusest, mis annab teatava garantii inimõiguste kaitseks, ja mitte kriisi ajal vastu võetud õigusaktidest.

 

Küsimusele, kuidas tagada privaatsuse säilimine ajal, mil reisijad peavad läbima soojaskanneri ning esitama tervisetõendi teatavatesse riikidesse reisimisel, ütles Arena: Olen nõus, et tavaolukorras ei oleks selline jälgimine normaalne. Kuid hetkel ei ole tavaolukord. Kui me tahame piire uuesti avada ja jälgida olukorda pandeemiaga, vajame me rohkem teavet. "

 

Vaata meie Facebook Live intervjuud Maria Arenaga.

 

Arena mainis ka inimõiguste olukorra halvenemist pandeemia ajal mõnes riigis. „Nüüd peame naasma normaalsusesse ning viima inimõigused tagasi arutelu keskmesse."
 

Inimõiguste allkomisjoni eesistuja aga kinnitas, et kriisiga toimetulemisel on solidaarsus kõige olulisem: „Euroopa on nagu paat: sa ei saa päästa paadi esiosa ilma tagaosa päästmata." 
 

Loe ka ELi Covid-19 vastaste meetmete ajakava.