Koroonaviirus: Kuidas EL võitleb noorte tööpuuduse vastu 

 
 
©JackF/AdobeStock  

Noorte töötus on koroonaviiruse kriisist taastumise järel endiselt probleemiks. Loe lähemalt ELi algatuse kohta, mis aitab noortel inimestel leida tööd.

Koroonaviiruse pandeemia võib tuua kaasa nn karantiinipõlvkonna tekke, sest kriis mõjutab tugevalt noorte töövõimalusi. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) andmetel on pandeemial "laastav ja ebaproportsionaalne" mõju noorte tööhõivele, samas kui värskeimad andmed näitavad, et noored seisavad silmitsi suurte takistustega hariduse ja praktika omandamisel, töökohalt töökohale liikumisel ning tööturule sisenemisel.

 

Loe lisaks, mida teeb EL noorte töötuse vähendamiseks.

 

Noorte töötuse vähendamine koroonaviiruse ajal

Enne pandeemiat oli noorte (15–24) tööpuudus 14,9 protsenti, mis madalam näitaja kui 2013. aasta rekordiline 24,4 protsenti. Aprillis 2020 tõusis noorte tööpuudus aga 15,7 protsendini. Euroopa Komisjoni 2020. aasta suvise majandusprognoosi kohaselt kahaneb majandus 2020. aastal 8,3 protsenti, mis on ELi ajaloo sügavaim majanduslangus. Noortele avalduva mõju korvamiseks on Euroopa Komisjon välja pakkunud algatuse „Noorte tööhõive toetamine - sild töökohtadele järgmise põlvkonna jaoks“.

 

Loe lähemalt ELi Covid-19 kriisiga tegelemise meetmete kohta meie ajateljest.

Noorte tööhõive toetamise paketil on neli peamist komponenti: 
  • Tugevdatud noortegarantii 
  • ELi kutsehariduse ja -õppe poliitika suunatus tulevikku 
  • Praktikakohtade korralduse uuendamine 
  • Lisanduvad meetmed toetamaks noorte tööhõivet 

Euroopa Komisjon tahab, et ELi riigid suurendaksid toetust noortele läbi ambitsioonika järgmise põlvkonna EL taastekava ja järgmise pikaajalise eelarve. Liikmesriigid peaksid noorte tööhõivesse investeerima vähemalt 22 miljardit eurot. Parlament ja liikmesriikide valitsused arutavad neid ettepanekuid pikaajalise eelarve läbirääkimiste raames.

 

Mis on noorte garantii?

Komisjon teeb ettepaneku tugevdada noorte tööhõivekriisi tipus 2013. aastal käivitatud noortegarantiid, mille eesmärk on anda alla 25-aastastele noortele häid tööpakkumisi, võimaldada täiendõpet, õpipoisiõpet või praktikat nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või ametliku hariduse omandamist.

Tugevdatud noortegarantii 
  • On mõeldud noortele vanuses 15–29 (varem oli ülempiir 25) 
  • Pöörab tähelepanu haavatavatele rühmadele, näiteks vähemustele ja puuetega noortele 
  • Arvestab ettevõtete vajadustega, pakkudes vajaduspõhiseid oskusi ja lühikesi ettevalmistuskursusi 
  • Pakub vajadustest lähtuvat nõustamist, üldist ja individuaalset juhendamist 

10. juulil vastuvõetud resolutsioonis ELi tööhõivesuuniste kohta nõudsid parlamendiliikmed suuniste läbivaatamist pandeemiast lähtuvalt, rõhutades vajadust tegeleda noorte töötuse vastu läbi tugevdatud noortegarantii.


Parlament toetas juulis noorte tööhõive algatuse (YEI) eelarve suurendamist 145 miljoni euroni aastaks 2020. YEI on peamine noorte garantii kavade rahastamisvahend ELi liikmesriikides.


2018.aastal toetas parlament noorte tööhõive algatuse rakendamise resolutsioonis rahastamise märkimisväärset suurendamist. Saadikud tervitasid asjaolu, et alates 2013. aastast on see aidanud rohkem kui 1,6 miljonit noort, kuid nõudsid ka muudatusi, nagu vanusepiiri tõstmine ning selgete kvaliteedi- ja tööstandardite kehtestamine.