Euroopa Parlament toetas ELi omavahendite reformi 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • ELi omavahendite reform määratleb ELi uued tuluallikad, mis on 750 miljardi suuruse taastekava aluseks. 
  • Majanduse elavdamiseks peavad liikmesriigid ELi Nõukogus võimalikult kiirelt omavahendite otsuse vastu võtma ning valmistuma reformi ratifitseerimiseks.  
  • Parlamendi hääletus kiirendab otsuse vastuvõtmise protsessi. 
  • Parlamendiliikmete hinnangul ei tohi nõukogu enam viivitada, kuna see võib pärssida ühiskonna ja majanduse taastumist. 
Male worker in workwear and with protective mask on his face working in bottling factory. Inspection quality control @AdobeStock/Hedgehog94  

Euroopa Parlament kiirustab nõukogu tagant, et EL saaks võimalikult kiiresti laenata 750 miljardit eurot taastekava NextGenerationEU käivitamiseks.

Parlamendiliikmed toetasid septembri täiskogul 455 poolthäälega omavahendite reformi, mis aitab kiirendada otsuse rakendamist Euroopa Liidu Nõukogus (vastuhääli 146, erapooletuid 88). ELi uute tuluallikate eesmärk on toetada majanduse taaskäivitamist, kuna need võimaldavad Euroopa Komisjonil laenata turgudelt taastekava jaoks kuni 750 miljardit eurot.


Parlamendi hinnangul tuleks ELi eelarvesse lisada uusi ja liikmesriikide panusest sõltumatuid tuluallikaid, mis peaksid katma vähemalt taastekava kulud. Seepärast nõuab parlament, et lepitaks kokku uute omavahendite kasutuselevõtu õigluslikult siduvas ajakavas. Majanduse taastamise rahastamine peaks parlamendi arvates olema jätkusuutlik ning võlad ei tohiks jääda järgmise põlvkonna kanda. Parlament nõuab seetõttu näiteks rahvusvaheliste saastajate ja hargmaiste ettevõtete maksustamist.


Kaasraportöör José Manuel Fernandes (EPP, Portugal) ütles: „Täna tehti Euroopa Parlamendis ajalugu. Euroopa Liit ei ole juba 32 aastat võtnud kasutusele ühtegi uut omavahendit. Euroopa Komisjon ei ole aga turgudelt kunagi nii suurt summat laenuks võtnud. Nõuame raportis, et nõukogu kiidaks heaks omavahendite otsuse, et seejärel alustada otsuse ratifitseerimist liikmesriikide parlamentides. Peame tegutsema kiiresti, et meil oleks 1. jaanuarist 2021 olemas taastefond. Miks nõukogu veel viivitab?“


Kaasraportöör Valérie Hayer (RENEW, Prantsusmaa): “Taastekava elluviimine sai tänase otsusega rohelise tule. Euroopa Parlament soovib tagada, et laenuvõla maksaksid tulevikus tagasi IT-hiiud, maksupõlgurid, suured rahvusvahelised saastajad ja teised, kes lõikavad meie ühtsest turust kasu, kuid ei panusta õiglaselt meie heaollu ning planeedi kaitsesse.”


Taustainfo


Parlamendi hääletus seadusandliku arvamuse üle on oluline samm, mis võimaldab ELi Nõukogul omavahendite otsuse heaks kiita. Pärast parlamendiga konsulteerimist peab nõukogu otsuse vastu võtma ühehäälselt.


Omavahendite otsus on õiguslik alus ELi eelarve uute tuluallikate kasutuselevõtuks. Lisaks saab uuest omavahendite otsusest õiguslik alus finantsturgudelt raha laenamiseks. Laenuga rahastatakse taastefondi NextGenerationEU.


Enne otsuse jõustumist peavad kõigi 27 liikmesriigi parlamendid selle ratifitseerima. Et taastekava õigeaegselt käivituks, peaks Nõukogu otsus jõustuma 2021. jaanuaris. Samaks ajaks soovitakse saavutada kokkulepe uue ELi pikaajalise eelarve osas (2021-2027), mille üle läbirääkimised veel käivad.


Täpsemat teavet kavandatud ELi uutest omavahenditest saab siit.