ELi Covid digitõend: Euroopa Parlament ja ELi Nõukogu jõudsid kokkuleppele 

Pressiteade 
 
 
  • Digitõend hõlbustab vaba liikumist pandeemia ajal ning aitab kaasa piirangute järkjärgulisele kaotamisele. 
  • COVID-19 testid peavad olema taskukohased ja kättesaadavad. 
  • 100 miljonit eurot ELi erakorralise toetuse rahastamisvahendist testide ostmiseks. 
  • ELi Covid digitõend ühtne formaat ja õiguslik raamistik kõigis liikmesriikides. 
ELi Covid digitõend hõlbustab vaba liikumist Euroopas pandeemia ajal. ©H_Ko/AdobeStock  

Euroopa Parlament ja ELi Nõukogu jõudsid neljapäeval esialgsele kokkuleppele ELi Covid digitõendi osas, mis hõlbustab pandeemia ajal vaba liikumist Euroopas.

Tõend, mis on kättesaadav nii digitaalselt kui ka paberil, näitab, et inimene on vaktsineeritud COVID-19 vastu, tal on kehtiv COVID-19 testi negatiivne tulemus või on ta haigusest tervenenud. Kõigil kolmel juhul kehtib ühine õiguslik raamistik, mis võimaldab liikmesriikidel väljastada kogu ELis kehtivaid tõendeid.

ELi Covid digitõendi määrus kehtib eeldatavalt 12 kuud. Tõend ei ole vaba liikumise eeltingimus ega reisidokument.

Taskukohased ja kättesaadavamad testid

Taskukohaste testide kättesaadavuse parandamiseks eraldab Euroopa Komisjon ELi erakorralise toetuse rahastamisvahendist vähemalt 100 miljonit eurot, millega toetatakse testide ostmist. Vajadusel ning institutsioonide ühisel kokkuleppel võidakse seda summat veelgi suurendada. Eelkõige peaksid sellest kasu saama elutähtsaid ülesandeid täitvad töötajad ja inimesd, kes peavad töökohustuste või õppimise tõttu sageli riigipiire ületama, aga ka kõik need, kes hoolitsevad teises riigis elavate lähedaste eest või vajavad piiriülest arstiabi.


Täiendavad reisipiirangud peavad olema põhjendatud

Liikmesriigid ei tohiks tõendi omanikule kehtestada täiendavaid reisipiiranguid, sh kohustuslik karantiin, eneseisolatsiooni või testimise nõue, väljaarvatud põhjendatud juhtudel, kui see on „vajalik ja proportsionaalne rahvatervise kaitseks“. Põhjendus peab võtma arvesse teaduslikke tõendeid sealhulgas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) avaldatud epidemioloogilisi andmeid. Täiendavatest piirangutest tuleks teisi liikmesriike ja Euroopa Komisjoni teavitada vähemalt 48 tundi enne piirangute kehtestamist.

Vaktsiinid

Liikmesriigid peavad aktsepteerima teistes liikmesriikides välja antud vaktsineerimissertifikaate, kui vaktsineerimiseks on kasutatud Euroopa Ravimiameti poolt heaks kiidetud vaktsiini (hetkeseisuga Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ja Janssen). Jääb liikmesriikide otsustada, kas nad tunnustavad ka muude erakorraliseks kasutamiseks lubatud vaktsiinidega tehtud kaitsesüste.

Andmekaitse

Pettuste ja võltsimiste vältimiseks kontrollitakse tõendeid ning digitaalsete templite ehtsust. Tõendis esitatud isikuandmeid ei tohi sihtriigis salvestada ning tõendite haldamiseks ei looda ELi-ülest keskset andmebaasi. Loetelu ametkondadest, kes tõendi andmeid töötlevad, on avalik, et inimesed saaksid kasutada oma isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid õigusi.

Tsitaat

Kodanikuvabaduste komisjoni esimees ja raportöör Juan Fernando López Aguilar (S&D, Hispaania) ütles: „Kuigi täna saavutatud kokkulepe ei vasta täielikult Euroopa Parlamendi nõudmistele, parandab see kahtlemata miljonite ELi kodanike olukorda. ELi Covid digitõend aitab taastab vaba liikumise ELis. See kokkulepe on esimene samm Schengeni ala taastamiseks.“

Järgmised sammud

Kokkulepitud tekst esitatakse kinnitamiseks Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjonile (hääletus 26. mail) ja seejärel täiskogule (7.-10. juuni). Kokkuleppe peab heaks kiitma ka ELi Nõukogu.