Kasvuhoonegaaside heitekogused riikide ja valdkondade järgi (infograafikud) 

 
 

Vaata infograafikuid, et näha ELi kasvuhoonegaaside heitekoguseid riikide ja valdkondade järgi. Samuti on graafikutel välja toodud, kes on maailma suurimad kasvuhoonegaaside tootjad.

Kasvuhoonegaasid on üks kliimamuutust kiirendavatest teguritest. Kes on suurimad kasvuhoonegaaside tootjad? Milline valdkond toodab neid kõige rohkem?

Õhusaastajate heitekogused maailmas 2017. aastal  

ELi kasvuhoonegaaside heitekogused aastas

Infograafiku põhjal on näha, et CO2 on kasvuhoonegaas, mida toodetakse enim. Tavapäraselt toodavad seda enim inimtegevused. Teisi kasvuhoonegaase eraldub väiksemates kogustes, aga nad neelavad soojust tõhusamalt kui CO2 ja on mõnel juhul ka tuhandeid kordi tugevamad.

Loe lisaks ELi kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkide ja meetmete kohta.


 

Kasvuhoonegaaside heitekogused ELis vastavalt valdkonnale 2017. aastal  

ELi kasvuhoonegaaside heitekogused valdkonna järgi

Valitsusvahelise Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) viienda hindamisaruande kohaselt, on äärmiselt tõenäoline, et viimased 50 aastat on inimtegevused meie planeeti soojendanud. Nendeks tegevusteks on kivisöe põletamine, õli ja gaas, metsaraie ja põllumajandus.

Diagrammi peal on näha kasvuhoonegaaside heitekoguseid ELis 2017. aastal põhiliste lähtevaldkondade järgi. Energeetika on vastutav 80,7% kasvuhoonegaaside koguheite tootmisest 2017. aastal, millest umbes kolmandiku moodustab transport. Põllumajanduse toodetud kasvuhoonegaasid moodustavad 8,72%, tööstusprotsessid ja toodete kasutamised 7,82% ja jäätmekäitlus 2,75%.

Kasvuhoonegaaside koguheide ELis liikmesriigi kohta  

Kasvuhoonegaaside heitekogused Euroopa Liidus ja maailmas

Tabelis on ELi riikide kogu kasvuhoonegaaside hulk 2017. aastal ja allpool olev tabel näitab maailma suurimaid kasvuhoonegaaside tootjaid 2015. aastal. EL on maailmas kolmas kasvuhoonegaaside tootja Hiina ja Ameerika Ühendriikide järel. Seejärel tulevad India ja Venemaa.

Kasvuhoonegaasid jäävad atmosfääri pikaks ajaks - alates paarist aastast kuni tuhande aastani. Seepärast on neil ülemaailmne mõju, olenemata sellest, kus nad esimest korda toodeti.


Maailma suurimad kasvuhoonegaaside tootjad 2015. aastal  
Mis on kasvuhoonegaasid? 
  • Kasvuhoonegaasid on gaasid atmosfääris, mis käituvad sarnaselt klaasile kasvuhoones: see neelab päikesekiirguse ja soojuse, mis peegeldub maapinnalt, püüab selle atmosfääri ja takistab selle pääsemist maailmaruumi.  
  • See protsess on peamine põhjus, miks kasvuhooneefekt hoiab maa temperatuuri soojemana kui see muidu oleks - lubades seeläbi elul Maal eksisteerida. 
  • Mitmed kasvuhoonegaasid on atmosfääri tekkinud loomulikult, aga inimtegevus lisab neid suurtes kogustes, suurendades kasvuhooneefekti ja olles seeläbi osa globaalsest soojenemisest.