Kliimamuutuste mõju Euroopas (infograafikud) 

 
 

Kliimamuutused mõjutavad juba praegu kõikjal Euroopas inimeste tervist, keskkonda ja majandust. Hea ülevaate sellest annab järgnev kaart.

Kliimamuutustel on laialdane mõju Euroopa ökosüsteemidele ja majandusele ning inimeste tervisele ja heaolule.

Muutusi on täheldatud kõigis Euroopa piirkondades, kuid nende mõju ei ole ühtlane. Kliima muutumine on toonud peamiselt kahju, kuid mõnel pool on sellest ka kasu saadud – näiteks on Põhja-Euroopas vähenenud küttenõudlus ja mõneti paranenud põllumajandustingimused.

Tutvu kaardiga, et näha, kuidas kliimamuutus võib sinu piirkonda mõjutada.

Kliimamuutuste mõju Euroopas (infograafikud)  

Kliimamuutuste kaart

Kaart näitab täheldatud ja prognoositud kliimamuutusi ning nende mõju Euroopa peamistes biogeograafilistes piirkondades. Andmed pärinevad Euroopa Keskkonnaameti aruandest „Kliimamuutused ja nende mõju ning haavatavus Euroopas 2016. aastal”.

Kliimamuutuste põhjuste kohta Euroopas vaata infograafikut: ELi kasvuhoonegaaside heitkogused riikide ja sektorite kaupa.