Lennukite ja laevade heitkogused: faktid ja arvud (infograafikud) 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Rahvusvahelisest lennundusest ja laevandusest tulenevad kasvuhoonegaaside heitkogused on viimase kolme aastakümne jooksul kiiresti kasvanud. Tutvuge meie infograafikutega.

Kuigi lennundus ja laevandus toodavad kumbki vaid umbes 4 % ELi kasvuhoonegaaside koguheitest, on need kõige kiiremini kasvavad heiteallikad, mis kiirendavad kliimamuutusi.

See tuleneb peamiselt rekordilisest liikluse kasvust, mis on tingitud reisijate arvu ja kaubanduse mahu suurenemisest. Need sektorid lisati alles hiljuti pingutusse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid nii ELi kui ka ülemaailmsel tasandil.

Euroopa Parlament töötab praegu välja ettepanekuid, mille eesmärk on vähendada lennukite ja laevade heitkoguseid, püüdes vähendada ELi heitmeid 55 % aastaks 2030 ja saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks. Need hõlmavad meretranspordi lisamist heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS), lennutegevuse süsteemi läbivaatamist ning ettepanekuid lennukite ja laevade kestlikemate kütuste kohta.

Transpordisektori heitkoguste osakaal ELis 2019. aastal  

Kõige kiiremini kasvavad kasvuhoonegaaside heite allikad

2019. aastaks suurenesid rahvusvahelise lennunduse ja laevanduse heitkogused 1990. aastaga võrreldes vastavalt 146 % ja 34 %. See oli kõige kiirem kasv kogu transpordisektoris, mis on ainus sektor, kus heitkogused on alates 1990. aastast suurenenud.

2020. aastal vähenes mõlema sektori heide COVID-19 pandeemiaga seotud piirangute tõttu märkimisväärselt. Vähenemine on siiski tõenäoliselt ajutine ja prognooside kohaselt jätkub heitkoguste suurenemine mõlemas sektoris.

Muutused ELi transpordisektori kasvuhoonegaaside heitkogustes aastatel 1990–2019, prognoosidega aastateks 2019–2030.  

Õhu- ja meretranspordi liiklus on tõusuteel

Lennundusest ja laevandusest tulenevad kasvuhoonegaaside heitkogused on suuresti tingitud liikluse kasvust. Lennureisijate arv ELis on alates 1993. aastast pidevalt kasvanud ja rahvusvahelise merekaubanduse maht on viimase kolme aastakümne jooksul märkimisväärselt suurenenud.

Lennureisijate arv vähenes 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga 73 %, kuid COVID-19 piirangute kaotamise tõttu on see arv juba suurenemas.

Suurenevad keskkonnaprobleemid võivad sundida rohkem inimesi pöörama tähelepanu oma valitud transpordiliigi CO2-jalajäljele. Eurobaromeetri uuringu kohaselt väidab veidi rohkem kui üks kümnest, et teeb seda. Uurige, kui palju CO2 teie lend väljutab.

Lennureisijate arvu muutumine ELis aastatel 2010–2020