Lennukite ja laevade heitekogused: faktid ja arvud (infograafika) 

 
 

Rahvusvahelise lennunduse heitekogused on viimase kahe kümnendi jooksul enam kui kahekordistunud. Kuidas on laevandusega? Vastuse leiad meie infograafikust.

Kuigi rahvusvaheline lennundus ja laevandus moodustavad vähem kui 3.5% kogu ELi kasvuhoonegaaside heitekogusest, on nad kõige kiiremini kasvavad heiteallikad, mis panustavad kliimamuutustesse.


Selle üheks peamiseks põhjuseks on rekordiline reisijate arvu kasv ja kaubanduse kiire tõus. Need valdkonnad said alles hiljuti osaks kasvuhoonegaaside heite vähendamise püüdlustest ELi ja globaalsel tasandil.


COP25 kliimakonverentsi eel vastu võetud resolutsiooniga kutsub Euroopa Parlament püstitama ambitsioonikamaid eesmärke lennunduse ja laevanduse heitekoguste vähendamiseks, näiteks tugevdades turupõhiseid meetmeid, mis on suunatud kasvuhoonegaaside heitekoguste vähendamiseks.


Loe lähemalt kliimamuutuste faktide ja arvude kohta

Transpordi heitekoguste infograafika, sealhulgas lennundus ja laevandus osana ELi kogust kasvuhoonegaaside hulgast  

Kõige kiiremini kasvav kasvuhoonegaaside allikas


Rahvusvahelise lennunduse ja laevanduse heitekogused on kasvanud ligikaudu 130% ja vastavalt 32% viimase kahe kümnendi jooksul. See on kõige kiirem tõus transpordi sektoris - ainuke sektor, mille heitekogused on alates 1990. aastast kasvanud.


Despite improvements in fuel consumption, emissions from planes in 2050 are expected to be 7 to 10 times higher than 1990 levels, while emissions from ships are projected to increase by 50% to 250%.


Vaatamata parandustele kütusekulus, on lennukite heitekogused 2050. aastaks oodatavalt 7 kuni 10 korda kõrgemad 1990. aasta tasemest, samas kui laevade kasvuhoonegaaside heitekogus suureneb oodatavalt 50-250%.


Infograafika kasvuhoonegaaside muutuste kohta valdkonniti, sealhulgas lennundus ja laevandus  

Õhu- ja mereliiklus on tõusuteel


Lennunduse ja laevanduse kasvuhoonegaaside kogus on suuresti mõjutatud liikluse suurenemisest. Lennureisijate hulk on ELis alates 1993. aastast kolmekordistunud ja rahvusevaheline merekaubandus on viimase kahekümne aasta jookusul märgatavalt suurenenud.Suurenev keskkonnakaitse võib panna rohkem inimesi tähelepanu pöörama enda kasutatava transpordiliigi süsiniku jalajälje suurusele. Eurobaromeetri uuringu alusel väidab hetkel üks 10-st, et ta seda teeb. Vaata, kui suur on sinu lennu CO2 heide.

Infograafika, mis näitab lennureisijate arvu muutusi ELis  

Milliseid meetmeid on rakendatud, et vähendada lennunduse ja laevanduse heitkoguseid?


EL on tegelenud lennunduse heite vähendamisega läbi heitekogustega kauplemise süsteemi. Parlament soovib süsteemi lisada ka laevanduse. Hetkel peavad ELi ja globaalsete reeglite kohaselt, suurte laevade omanikud esitama infot enda laevade CO2 heitekoguste ja kütusekulu kohta.


EL töötab ka koos Rahvusvahelise Tsiviillennunduseorganisatsiooniga, et rakendada globaalset turupõhist meedet, Corsiat, mille kaudu saaksid lennuliinid enda heitekogust tasakaalustada, investeerides rohelistesse projektidesse - näiteks puude istutamine.