Artiklid 

banner_refugee day        

Rändajate ja varjupaigataotlejate sissevool Euroopasse viimastel aastatel on teinud selgeks, et vaja on õiglasemat ja tõhusamat Euroopa varjupaigapoliitikat. Vt lisateavet infograafikast.

Lesbose saarele Kreekas jõudnud afgaanid ©UNHCR/Achilleas Zavallis        

Ränne tekitab Euroopa jaoks probleeme, kuid pakub ka võimalusi. Alljärgnevalt saate teada, kuidas EL pagulaste liikumise ja varjupaigataotlejatega toime tuleb.

Türgist Lesbose saarele Kreekasse jõudnud põgenikud ©UNHCR/Achilleas Zavallis        

Pärast teist maailmasõda ei olegi Euroopas olnud teist nii tõsist rändekriisi kui see, millega Euroopa Liit viimastel aastatel maadelnud on. Alljärgnevalt kõigest lähemalt.

Peamiselt Sahhara tagant saabunud põgenikud ootavad Itaalias Catania sadamas registreerimist © UNHCR/Francesco Malavolta        

Rändajate sissevool ja välispiiride kontrollimine on Euroopa jaoks tõsine probleem. Siit saate teada, kuidas Euroopa Parlament olukorra lahendamisele kaasa aitab.

Cars waiting to pass a border control        

ELis passita reisimist võimaldav Schengeni ala on Euroopa integratsiooni üks konkreetsemaid saavutusi. Tutvume sellega lähemalt.

Artiklid 

Süürias pärit Najah (22) koos tütrega inglise keele tunnis Lerosel, Kreekas © UNHCR/Achilleas Zavallis        

Euroopa Liidus palus 2016. aastal varjupaika 1,2 miljonit inimest. Kuidas läheb nende integreerimine ühiskonda? Teeme ülevaate.

Artiklid 

EL-Türgi migratsioonilepe: saadikud vastavad Facebookis esitatud küsimustele
       

Rändekriisile lahenduse leidmine on Euroopa Liidus prioriteet – parlamendi ettepanekud migratsioonipoliitika vallas koondab teisipäeval, 12. aprillil, täiskogul arutelule ja hääletusele tulev raport. Selle autorid, Roberta Metsola ja Kashetu Kyenge, vastavad videoloos parlamendi Facebooki lehel esitatud küsimustele: päevakorral on ELi-Türgi kokkulepe. Vaata videot ja jälgi otseülekandes täiskogu debatti.

Serbia. Refugees and migrants transit through the Balkans        
Pressiteade 

Pressiteade 

Kolmapäeval EP põhiõiguste komisjonis hääletatud resolutsioonis ütlesid saadikud, et ELi varjupaigasüsteemi võimetus kasvavat pagulaste arvu efektiivselt hallata, loob vajaduse nn Dublini reeglite radikaalseks muutmiseks. Saadikud teevad ettepaneku luua tsentraliseeritud süsteem varjupaigataotluste haldamiseks ja nende jaotamiseks. Sealhulgas peaks looma ka pagulaste liikmesriikide vahel jaotamise kvoodisüsteemi.

Rannikule jõudnud ema ja sülelaps ©UNHCR/Achilleas Zavallis        

Välispiiriagentuuri Frontex hinnangul vähenes Euroopa rannikule jõudnud põgenike hulk 2016. aastal kahe kolmandiku võrra. Kuid ohtlikul teekonnal hukkus või jäi kadunuks üle 5000 inimese. Rändepoliitika oli neljapäeval, 12. jaanuaril päevakorral EP kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis. Teeme debattidest ülevaate.

Artiklid 

EP delegatsioonid külastavad põgenikelaagreid        

Türgi võõrustab hetkel 2,5 miljonit Süüria põgenikku, mullu saabus Türgist Euroopa Liitu üle miljoni sisserändaja. Rändekriisi lahendamisele keskendunud ELi-Türgi tippkohtumine toimus eelmise aasta novembris ja praeguseks on ühendus lubanud Türgile põgenike vastuvõtuks eraldada kolm miljardit eurot. Kuidas näeb aga olukord välja kohapeal? Euroopa Parlamendi kaks delegatsiooni, vastavalt kodanikuvabaduste komisjonist ja eelarvekomisjonist, hindavad sel nädalal olukorda Türgi põgenikelaagrites.

Videomaterjal: president Schulzi seisukohad
       

"Türgiga tuleb põgenike heaolu nimel koostööd teha," ütles EP president Martin Schulz esmaspäeval, 7. märtsil, pärast kohtumist Türgi peaministri Ahmet Davutoğluga. Kohtumise peateemad olid põgenikekriis, piirikontroll, viisasüsteemi liberaliseerimine ja ajakirjandusvabaduse seis Türgis. Esmaspäeva teises pooles toimub Brüsselis rändeküsimustele keskenduv kohtumine ELi riigipeade ja Türgi vahel.

Süüria põgenikud ©UNHCR/Mark Henley        

Euroopa püüab leida toimivat lahendust põgenikekriisile, mis rände eest vastutava voliniku Dimitris Avramopoulose sõnul on süvenemas. Populismi ja natsionalismi tõus paneb kaalule Euroopa ühtsuse, lausus volinik neljapäeval, 14. jaanuaril EP kodanikuvabaduste komisjonis toimunud arutelul. "Schengeni viisaruumi kokkukukkumine tähendab Euroopa projekti lõpu algust," märkis Avramopoulos.

President Schulz Lesbosel        

Põgenike ümberpaigutamine ELi piires sai kolmapäeval, 4. novembril alguse Kreekas, kust esimene grupp varjupaigataotlejaid saadeti Luksemburgi. Ateenas viibis sel puhul EP president Martin Schulz, kes neljapäeval liikus edasi Lesbose saarele, et külastada sealset põgenike registreerimis- ja tuvastamiskeskust. "Kriisikollete kõrvaldamiseks tuleb rohkem pingutada. Tulemuse saavutamiseks peavad ümberpaigutamisega ühinema kõik liikmesriigid," lausus Shulz.

Pressiteade 

Poliitiliste punktide võitmise huvides põgenike võrdsustamine terroristidega tekitab vaid viha ja pettumust, mis on terroristlike gruppidega liitumise ajendajaks, ütlesid paljud saadikud kolmapäeval toimunud arutelul. Selle asemel, et lubada Euroopa vabaduste ja tolerantsuse õõnestamist, peaksid ELi liikmesriigid tegelema julgeoleku tõhustamisega, parandades koostööd julgeolekuasutuste vahel, ja investeerides terrorismiga võitlemiseks vajalikesse oskustesse ja tehnoloogiatesse.

Artiklid 

Süüria pass Kreeka ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi piiril © UNHCR/Achilleas Zavallis        

Euroopa Liidu ja Türgi vaheline kohtumine, mis leidis Brüsselis aset esmaspäeval, 7. märtsil, sai täiskogul hinnangu kolmapäeval. Saadikud rõhutasid, et põgenike vastuvõtmisel tuleb jälgida rahvusvaheliselt kokkulepitud reegleid. ELi-Türgi kohtumise tulemusel käidi välja mitmed ettepanekud rändevoogudega tegelemiseks, näiteks on kavas asustada iga süürlase kohta, kelle Türgi võtab Kreeka saartelt tagasi, üks süürlane Türgist ümber Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

Euroopa kaart infograafikuna: ebaseaduslikud piiriületused jaanuarist juulini 2015        

Euroopa Komisjon käis ettepanekud põgenikekriisi lahendamiseks välja 9. septembril ja nüüd asub neid läbi töötama EP kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Muu hulgas on laual ümberasustamise alaline mehhanism ja Euroopa ühine nimekiri turvaliste päritoluriikide kohta. Otseüleandes jälgitav kodanikuvabaduste komisjoni istung algab teisipäeval, 22. septembril Eesti aja järgi kell 10.00. Toome siinkohal ära fraktsioonide seisukohad.

Storify        
Pressiteade 

Pressiteade 

Teisipäeval toimunud arutelul leidsid paljud saadikud, et rändega seotud väljakutsed on välja toonud tegeliku lõhe kahe poole vahel - need, kes tahavad ELi kasutada, et väljakutseid lahendada ja need, kes seeläbi ELi lagundada soovivad. Enamik saadikuist mõistis hukka liikmesriikide aeglase tegutsemise pagulasi puudutavate lubaduste täitmisel ja lisajõudude leidmisel taotluste läbivaatamiseks ELi piiridel.

Luureandmete kogumisele võib järgneda inimkaubitsejate kinnipidamine © European Union 2015 - Frontex        

Euroopa Liidu sõjaline operatsioon inimkaubitsejate vastu Vahemerel on valmis järgmiseks sammuks. Seni on kogutud luureandmeid ja ehitatud üles operatsiooni struktuur ning nüüd ollakse valmis kaubitsejate kinnipidamiseks ja laevade kahjutuks tegemiseks. Euroopa Liidu sõjalised operatsiooni olid arutelul EP julgeoleku ja kaitse allkomisjoni istungil teisipäeval, 22. septembril.

Infograafik: Süüria humanitaarkriis        

Süüria konflikti peetakse maailma suurimaks humanitaarkatastroofiks pärast Teist maailmasõda. Miljonid on jäänud kodudeta ning sajad tuhanded üritavad meeleheitlikult jõuda naaberriikidesse ja Euroopasse. "Euroopa Liidu ees on väljakutse, millist varem pole nähtud. Pead ära pöörates ei kao põgenikekriis kuhugi. See muutub vaid hullemaks," ütles EP president Martin Schulz 12. novembril Vallettas ELi riigipeadele.