Kodanikuvabaduste komisjon asub tööle rändepoliitika ettepanekutega 

 
 
Ebaseaduslikud piiriületused jaanuarist juulini 2015  

Euroopa Komisjon käis ettepanekud põgenikekriisi lahendamiseks välja 9. septembril ja nüüd asub neid läbi töötama EP kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Muu hulgas on laual ümberasustamise alaline mehhanism ja Euroopa ühine nimekiri turvaliste päritoluriikide kohta. Otseüleandes jälgitav kodanikuvabaduste komisjoni istung algab teisipäeval, 22. septembril Eesti aja järgi kell 10.00. Toome siinkohal ära fraktsioonide seisukohad.

Lisaks esitas Euroopa Komisjon 9. septembril kava paigutada Kreekast, Ungarist ja Itaaliast hädaolukorras ümber täiendavad 120 000 varjupaigataotlejat. See küsimus on teisipäeval arutelul liikmesriikide ministreid koondavas justiits- ja siseküsimuste nõukogus. Parlamendilt sai plaan toetuse 17. septembril erandkorras toimunud hääletusel.


Alalise ümberasustamismehhanismi ja turvalisi päritoluriike puudutava nimekirja osas on Euroopa Parlamendil ja ELi Nõukogul kaasotsustusõigus.


Rahvapartei, sotsid, konservatiivid ja reformistid


"Euroopa muutmine suletud kindluseks ei ole õige, kuid samas ei tohi me jätta hooletusse oma välispiiri kontrollimist," ütleb Euroopa Rahvapartei liige, Maltalt pärit Roberta Metsola. "[Sise]ministrid kohtuvad uuesti sel nädalal, neil peab jaguma poliitilist südikust tegutsemiseks. Sellest sõltub ühenduse käekäik."


Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide ridadesse kuuluv Birgit Sippel rõhutab, et Euroopa Komisjon on esitanud ettepanekud nii täiendava 120 000 põgeniku ümberpaigutamiseks kui alalise kriisimehhanismi sisseseadmiseks. "Ettepanekute jõustumiseks tuleb meil nüüd avaldada survet valitsustele," lausub Saksamaad esindav saadik.


"Loodetavasti suudame hakata nägema laiemat pilti, et kuidas tõsiselt tegeleda inimkaubitsejatega ja majanduspõgenike tagasisaatmisega. Tõelistele põgenikele tuleb aga tagada turvaline vastuvõtt, toetust vajavad põgenikelaagrid Liibanonis, Türgis ja Jordaanias," räägib Euroopa Konservatiivide ja Reformistide ridadesse kuuluv Timothy Kirkhope.


Ühendkuningriigist valitud saadik lisab, et loodetavasti küsitakse igalt liikmesriigilt nende võimaliku rolli kohta, mitte ei sunnita peale konkreetset plaani.


Liberaalid, Rohelised / Euroopa Vabaliit


"Olen uhke, et Euroopa Parlament on hea näide sellest, kuidas kiirelt tegutseda Euroopasse saabunud põgenike abistamise nimel," ütleb liberaalide esindaja Cecilia Wikström. "See, mida hetkel näeme, on vaid väike osa sellest, mis võib peagi Euroopat tabada," lisab Rootsit esindav Wikström.


Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni kuuluv ja Saksamaad esindav Ska Keller on seisukohal, et toetades viivitamatu hääletusega 120 000 täiendava varjupaigataotleja ümberpaigutamist, näitas parlament küsimuse kiireloomulisust ja saatis valitustele tugeva signaali.


EFDD, ENF


Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon ootab elavat arutelu teema üle, mis pidevalt areneb ja mis seega vajab kiiret lahendust. "Ida- ja Lääne-Euroopa vahel on välja kujunemas selge lõhe," seisab fraktsiooni avalduses.


Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon lubab kaitsta Euroopa inimeste huve. "Möödunud neljapäeval hääletas parlament 120 000 põgeniku ümberjaotamise poolt. Oleme vastu jätkuvale massirändele Euroopa Liitu ja terroristide vabale sissevoolule, kuna peita saab end asüülitaotlejate hulka. Schengeni viisaruumi võib pidada läbikukkumiseks, taastada tuleb kontrolli piiride üle," teatab fraktsioon. 


ELi rändepoliitika algatused on kodanikuvabaduste komisjonis arutelul teisipäeval, otseülekandes jälgitav debatt algab Eesti aja järgi kell 10.00.


Tutvu Euroopa Parlamendi kõikide uudistega.