Põgenikekriis: sõjaline operatsioon Vahemerel on valmis järgmiseks faasiks 

 
 
Luureandmete kogumisest inimkaubitsejate kinnipidamiseni © European Union 2015 - Frontex  

Euroopa Liidu sõjaline operatsioon inimkaubitsejate vastu Vahemerel on valmis järgmiseks sammuks. Seni on kogutud luureandmeid ja ehitatud üles operatsiooni struktuur ning nüüd ollakse valmis kaubitsejate kinnipidamiseks ja laevade kahjutuks tegemiseks. Euroopa Liidu sõjalised operatsiooni olid arutelul EP julgeoleku ja kaitse allkomisjoni istungil teisipäeval, 22. septembril.

ELi sõjalise staabi peadirektor, kindralleitnant Wolfgang Wosolsobe tegi parlamendis ülevaate ühenduse sõjalistest missioonidest ja operatsioonidest, sealhulgas koolitusmissioonid, piraatlusevastane operatsioon Somaalia rannikuvetes ja inimkaubitsejatega võitlemine Vahemerel.


Wosolsobe märkis, et Vahemere operatsiooni sõjalise mõõtme ulatus sõltub liikmesriikide soovist. Tema sõnul on praeguseks kogutud piisavalt luureandmeid selle kohta, kus alused asuvad, kust nad tulevad ja kuidas inimkaubitsejad merel tegutsevad. Wosolsobe lisas, et Liibüa rannikuvetes tegutsemiseks vajab Euroopa Liit ÜRO mandaati.


Saadikute seisukohad


Parlamendis Rahvapartei fraktsiooni ja Saksamaad esindav Michael Gahler uuris Wosolsobelt, et mis juhtub siis, kui inimkaubitsejaid leitakse "kahtlastelt" laevadelt. Kas need alused konfiskeeritakse ja uputatakse, et hoida ära põgenike vedu? Kindralleitnandi sõnul on eesmärgiks muuta kaubitsejate laevad töökõlbmatuks, kuid see ei tähenda ilmtingimata hävitamist. Näiteks saab laevad tuua Euroopa rannikule.


Sotsiaaldemokraat Eugen Freund Austriast sõnas, et on skeptiline väljendi suhtes "tegeleme rändeküsimuse algpõhjustega". Saadiku hinnangul ei ole Aafrikast põgenevate inimeste smugeldamine probleemi iva. "Põhjused asuvad seal, kust need inimesed tulevad ja selles, miks nad oma riigist lahkuvad."


Julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni juht, Euroopa Konservatiivide ja Reformistide ridadesse kuuluv Anna Elżbieta Fotyga tõstis esile, et liikumine üle Vahemere on põgenike jaoks uskumatult kallis. "Peame käivitama tõhusad operatsioonid. Meil on suured probleemid siinsamas Euroopas, kuid meil lasub ka vastutus tegeleda tõeliste probleemidega Aafrikas," rääkis Poolat esindav saadik.


Tutvu Euroopa Parlamendi kõikide uudistega.

ELi sõjaline staap... 
  • ...vastutab operatsioonide jälgimise eest, mis on osa ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast. ELi sõjaline staap kuulub Euroopa välisteenistuse alla.