Saadikud sõidavad Türki hindamaks Süüria põgenike olukorda 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
EP delegatsioonid külastavad põgenikelaagreid  

Türgi võõrustab hetkel 2,5 miljonit Süüria põgenikku, mullu saabus Türgist Euroopa Liitu üle miljoni sisserändaja. Rändekriisi lahendamisele keskendunud ELi-Türgi tippkohtumine toimus eelmise aasta novembris ja praeguseks on ühendus lubanud Türgile põgenike vastuvõtuks eraldada kolm miljardit eurot. Kuidas näeb aga olukord välja kohapeal? Euroopa Parlamendi kaks delegatsiooni, vastavalt kodanikuvabaduste komisjonist ja eelarvekomisjonist, hindavad sel nädalal olukorda Türgi põgenikelaagrites.

"Käsitlemisele tulevaid teemasid on palju: põgenike kaitse, vastuvõtt, integreerimine ja ümberpaigutamine. Samuti on päevakorral piirikontroll, tagasivõtuleping, viisarežiimi liberaliseerimine, võitlus inimkaubitsejatega," rääkis enne visiiti kodanikuvabaduste komisjoni delegatsiooni juhtiv EP asepresident Sylvie Guillaume (S&D, FR).

 

Guillaume loodab, et visiit annab saadikutele parema ülevaate kaalul olevatest küsimustest. "Tulemuseks peavad olema adekvaatsed ettepanekud põgenikevoolu ja ELi-Türgi partnerluse kontekstis."


EP kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsioon koosneb seitsmest saadikust. Delegatsioon külastab põgenikelaagrit ning kohtub nii Türgi esindajate kui põgenike abistamisele keskenduvate mittetulundusühingutega.


11 parlamendiliikmest koosnev eelarvekomisjoni delegatsioon kavatseb Türgi esindajatega arutada liitumiseelsete fondide kasutamist ja hinnata põgenike abistamiseks mõeldud ELi vahendite rakendamist. Samuti on plaanis visiit põgenikelaagrisse.


"Meie Türgi sõidu eesmärk on kuulata asjaosaliste seisukohti ja vaadata üle ELi poolt kaasrahastatavate projektide elluviimine," ütles eelarvekomisjoni esimees Jean Arthuis (ALDE, FR). "Põgenikekriis vajab ambitsioonikat ja koordineeritud lahendust, mille raames peavad ühiselt tegutsema ÜRO agentuurid, liikmesriigid, mittetulundusühingud ja loomulikult Türgi võimud," lisas Arthuis.


Mõlema delegatsiooni visiidil hoiab silma peal pidevalt täiendatav Strorify ülevaade.


Süüria konflikt


Regiooni stabiilsust õõnestav verine Süüria konflikt on põhjustanud laiaulatusliku humanitaarkriisi, mida peetakse suurimaks pärast Teist maailmasõda. 2016. aasta veebruari seisuga vajas Süürias humanitaarabi 13,5 miljonit inimest. Riigisiseselt on pidanud ümber asuma 6,5 miljonit süürlast ja naaberriikidesse jõudnud põgenike hulk ulatub üle 4,6 miljoni.

 

Türgis viibib 2,5 miljonit registreeritud Süüria põgenikku – selle näitajaga on Türgi suurima põgenikearvuga riik maailmas. Hinnanguliselt 90 protsenti Süüria põgenikest elab Türgis väljaspool põgenikelaagreid. ÜRO Pagulaste Ameti hinnangul moodustavad üle poole Süüria põgenikest lapsed.


Viimastel päevadel on Türgi piirile saabunud ligikaudu 30 000 süürlast, kes põgenevad Aleppo provintsis toimuva sõjategevuse eest.


Türgi on üks peamisi kanaleid, kust põgenikud liiguvad edasi Euroopa Liitu. Näiteks Kreekasse saabus mullu Türgist 850 000 põgenikku, kellest suurema osa moodustasid süürlased.


EL teeb Türgi võimude ja ÜRO agentuuridega tihedat koostööd, et tagada põgenikele humanitaarabi. 3. veebruaril 2016 leppisid liikmesriigid kokku kolme miljardi euro suuruse Türgile mõeldud pagulasrahastu finantseerimises.

2,5 miljonit  ; Süüria põgenik arv Türgis

Jaga seda tsitaati: