ELi terviklik rändekäsitus: parlamendi raport tuleb täiskogul arutelule ja hääletusele 

 
 

Rändekriisile lahenduse leidmine on Euroopa Liidus prioriteet – parlamendi ettepanekud migratsioonipoliitika vallas koondab teisipäeval, 12. aprillil, täiskogul arutelule ja hääletusele tulev raport. Selle autorid, Roberta Metsola ja Kashetu Kyenge, vastavad videoloos parlamendi Facebooki lehel esitatud küsimustele: päevakorral on ELi-Türgi kokkulepe. Vaata videot ja jälgi otseülekandes täiskogu debatti.

Rahvaparteid ja Maltat esindav Roberta Metsola ning sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv ja Itaaliast valitud Kashetu Kyenge selgitavad EuroparlTV videos oma vaateid seoses põgenike tagasisaatmisega Türki. Samuti on päevakorral põhiõiguste seis Türgis.


EP seisukohad


ELi terviklikule rändekäsitusele keskenduva parlamendi raporti alusel tuleb muuta Dublini reegleid, mis näevad hetkel ette, et tavaliselt vastutab varjupaigataotluse menetlemise eest liikmesriik, kuhu taotleja esmalt sisenes.


Raporti järgi on ühendusel vaja siduvat ja kohustuslikku seadusandlikku lähenemisviisi põgenike ümberasustamiseks. Samuti peavad liikmesriigid täitma neile juba seatud kohustusi varjupaigataotlejate ümberpaigutamisel.


Vastuvõtukeskuste (hotspots) paremaks toimimiseks vajavad põgenikevoolu esimeseks sihtpunktiks olevad liikmesriigid rahalist ja tehnilist abi, seisab raportis. Lisaks toonitab raport ELi saabuvate laste haavatavat olukorda ja rõhutab, et "igal lapsel on eelkõige õigus olla koheldud lapsena".


Metsola ja Kyenge raport on teisipäeval täiskogul arutelul Eesti aja järgi kell 09.30. Hääletused algavad istungitesaalis kell 13.30.


Tutvu Euroopa Parlamendi kõikide uudistega.