Video: 10 000 Euroopa Liidu piirivalvurit välispiiride tugevdamiseks 

 
 

Euroopa julgeoleku tugevdamiseks hääletas Euroopa Parlament 17. aprillil selle poolt, et luua Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis 2027. aastaks 10 000-liikmeline alaline piirivalvekorpus.

„Tuleb olla õiglane nendega, kes väärivad kaitset, karm nendega, kes nõrku ära kasutavad, ja range nendega, kelle eesmärk on reegleid rikkuda“, ütles Roberta Metsola (PPE, Malta) enne hääletust uute meetmete üle, millega tugevdatakse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit.


Euroopa välispiiridel on viimastel aastatel enneolematult kasvanud Euroopa Liitu siseneda soovivate rändajate ja pagulaste arv. Ettepanekute kohaselt varustataks ELi piirivalveamet 2027. aastaks 10 000 piirivalvurist koosneva alalise korpusega ja võimaldataks tõhusamalt tagasi saata kolmandate riikide kodanikke, kellel ei ole õigust Euroopasse jääda. Alaline korpus koosneks ameti töötajatest ja Euroopa Liidu liikmesriikidest kohustuslikus korras lähetatud töötajatest.

Rollout of EU Border and Coast Guard operational staff from 2021 to 2027  

Muudatuste eesmärk on rännet paremini hallata, tagada, et Euroopa suudab oma välispiire tõhusalt kindlustada, ja tagada liidus kõrge turvalisuse tase. Uus alaline korpus võib Euroopa Liidu liikmesriigi taotlusel täita piirikontrolli ja rände haldamise ülesandeid ning võidelda piiriülese kuritegevuse vastu. Hädaolukorras võivad riigid mobiliseerida ameti kiirreageerimisreservi.


Liikmesriigid peavad uued eeskirjad veel heaks kiitma. Uus alaline korpus on töövalmis alates 2021. aastast.