Artiklid 

Politsei peab süvendama koostööd prokuratuuriga ©BELGA/AFP/G.JULIEN        

Euroopa Liidus tegutseb ligi 3600 rahvusvahelist kuritegelikku organisatsiooni. Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu kõrvaldamiseks loodud EP erikomisjon alustas tööd 2012. aasta märtsis ja sai 18 kuuga valmis lõppraporti. Oleme käesolevasse põhjalikku ülevaatesse koondanud komisjoni töö tulemused.

Drug and cash        
Pressiteade 

Pressiteade 

Kolmapäeval kiitis Euroopa Parlament heaks tegevuskava aastateks 2014-2019, milles tuuakse ära soovitused võitluseks organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesuga. Organiseeritud kuritegevuse kriminaaltulu arestimine ja selle sissetuleku allikate külmutamine on saadikute ettepanekute esireas. Hinnanguliselt tegutseb Euroopa Liidus ligi 4000 rahvusvahelist kriminaalset organisatsiooni.

Narkoäri, inimkaubandus, võltsimine        

Poolteist aastat tagasi alustas Euroopa Parlamendis tööd organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu vastase võitluse erikomisjon ning nüüdseks on valminud lõppraport. Selle koostamisel konsulteeris komisjon 271 asjaosalisega, koondades nõnda Euroopa ja globaalse tasandi parimad praktikad. Lõppraport tuleb kinnitamisele oktoobri teisel täiskogul, meie infograafik teeb ülevaate organiseeritud kuritegevusest Euroopas.

Artiklid 

Hispaania politsei poolt operatsiooni Emperador käigus konfiskeeritu räpane raha © BELGA_EFE_A.Diaz        

Hoolimata Euroopa Liidu direktiividest ja rahvusvahelistest soovitustest lokkab rahapesu endiselt – kurjategijad tegutsevad kiiresti ning kasutavad edukalt kaasaegset tehnoloogiat. Rahapesu vastane võitlus oli päevakorral Euroopa Parlamendi (EP) organiseeritud kuritegevuse erikomisjonis esmaspäeval, 12. novembril, kui olukorda hindasid nii saadikud kui eksperdid.

Sonia Alfano kuulub EPs Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsiooni        

Hiljuti Euroopa Parlamendis asutatud organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu komisjoni värske juht Sonia Alfano omab sellel kohal töötamiseks vajalikku tausta. Ta on pärit Sitsiiliast ning aktiivselt võidelnud organiseeritud kuritegevusega alates sellest, kui ta isa 1993. aastal maffia poolt tapeti. Alfano sõnul peab tema üheaastase mandaadiga erikomisjon koostöös kohtuvõimu ning uurimisasutustega andma õiged vahendid inimestele, kes igapäevaselt maffiaga võitlevad.

Pressiteade 

Kolmapäeval, 14. märtsil moodustas Euroopa Parlament organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjoni. Erikomisjoni ametiaeg kestab ühe aasta, mille jooksul peab komisjon analüüsima ja hindama organiseeritud kuritegevuse, kaasaarvatud maffia, mõju ELi legaalsele majandustegevusele, avalikule teenistusele ja finantssüsteemile ning tegema ettepanekuid, kuidas sellele vastu seista.