Rahvusvaheline naistepäev 2020: Pekingi deklaratsiooni 25. aastapäev 

 
 

Sellel aastal tähistab Euroopa Parlament rahvusvahelisel naistepäeval soolist võrdõiguslikkust käsitleva Pekingi deklaratsiooni 25. aastapäeva.

Noored protestijad sildiga "Women's Rights are Human Rights" ©Emmanuele Continin/NurPhoto/Getty Images  

Mis on Pekingi deklaratsioon?

1995. aastal toimunud 4. ÜRO ülemaailmsel naiste konverentsil võeti vastu resolutsioon naiste mõjuvõimu suurendamiseks ja edendamiseks. See seab strateegilised eesmärgid, et saavutada sooline võrdõiguslikkus 12 valdkonnas, sealhulgas majandus, naistevastane vägivald, naiste juurdepääs võimule ning naised ja keskkond.


Loe lähemalt parlamendi võitlusest soolise võrdõiguslikkuse eest

Facebooki otseülekande järelevaatamine


Teisipäeval, 3. märtsil, vastas Euroopa Parlamendi naiste õiguste komisjoni juht Evelyn Regner küsimustele Euroopa Parlamendi töö kohta soolise võrdõiguslikuse osas. Kordust intervjuu otseülekandest Facebookis on võimalik vaadata siit.Rohkem infot parlamendi ja naiste õiguste kohta