2018. aasta Sahharovi auhinna pälvis Oleg Sentsov 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
Oleg Sentsov © Sergei Venyavsky/Getty Images  

Euroopa Parlamendi Sahharovi auhinna võitis 2018. aastal Ukraina filmirežissöör Oleg Sentsov. Auhinna üleandmise tseremoonia toimus 12. detsembril Strasbourgis.

Parlamendi fraktsioonide esimehed valisid 25. oktoobril Sentsovi välja kolme finaali jõudnud auhinnakandidaadi seast.

Auhinna võitjat välja kuulutades ütles Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani: „Oma vapruse ja meelekindlusega ning oma elu ohtu seades on filmitegija Oleg Sentsov muutunud Venemaal ja kogu maailmas kinni peetavate poliitvangide vabastamise eest peetava võitluse sümboliks.

Talle auhinda andes väljendab Euroopa Parlament oma solidaarsust Oleg Sentsovi ja tema võitlusega. Me nõuame, et ta vabastataks viivitamata. Tema võitlus tuletab meile meelde, et meie kohus on kaitsta inimõigusi kõikjal maailmas ja igas olukorras.“

Taustteave Oleg Sentsovi kohta

Oleg Sentsov on Ukraina filmirežissöör, kes mõisteti 20 aastaks vangi „terrorirünnakute kavandamise“ eest Venemaa de facto võimu vastu Krimmis. Organisatsiooni Amnesty International hinnangul on tegu sõjakohtus peetud ebaõiglase kohtuprotsessiga.

Sentsov sümboliseerib neid ligikaudu 70 Ukraina kodanikku, kelle Vene okupatsiooniväed on Krimmi poolsaarel ebaseaduslikult vahistanud ja pikaks ajaks vangi mõistnud.

Sentsov pidas näljastreiki mai keskpaigast kuni 6. oktoobrini, mil ta sundsöötmise ähvarduse tõttu streigi lõpetas.

Sentsov vabastati alles 7. septembril 2019 Venemaa ja Ukraina vangide vahetuse käigus.

Euroopa Parlamendi president David Sassoli väljendas heameelt tema vabastamise üle: „Tänane uudis Ukraina filmirežissööri Oleg Sentsovi vabastamisest tõi mulle suurt rõõmu ja kergendust. Avaldan austust sellele vaprale ja kindlameelsele mehele, kes hakkas väärikalt vastu ebaõiglusele ja astus välja demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste kaitseks.“

Auhinnatseremoonia

Auhind – tunnistus ja 50 000 eurot – anti üle 12. detsembril 2018. aastal Strasbourgis Euroopa Parlamendis toimunud auhinnatseremoonial.

Finalistid

Sentsov oli üks 2018. aasta Sahharovi auhinna kolmest lõppvalikusse jõudnud kandidaadist. Lisateavet teiste finalistide kohta (vabaühendused, kes kaitsevad inimõigusi ja päästavad Vahemerel sisserändajaid ning Marokos Rifi piirkonnas tegutseva protestiliikumise Hirak juht Nasser Zefzafi) leiab sellest artiklist.

Ka nemad kutsuti detsembris toimunud auhinnatseremooniale.

Lisateave Sahharovi auhinna kohta

1988. aastast alates on Euroopa Parlament andnud igal aastal nõukogude füüsiku ja poliitilise dissidendi Andrei Sahharovi järgi nime saanud Sahharovi mõttevabaduse auhinda isikutele ja organisatsioonidele, kes kaitsevad inimõigusi ja demokraatiat. Sel aastal tähistatakse auhinna 30. aastapäeva.

2017. aasta Sahharovi auhind anti Venezuela demokraatlikule opositsioonile

Kuidas laureaat selgub?