Artiklid 

A person is looking for an employment on a newspaper job ads page © AP Images/European Union - EP        

ELi eesmärk on jõuda 2020. aastaks selleni, et 3/4 20–64-aastastest inimestest on töökoht olemas. Sellest artiklist saate teada, kuidas EL töötust vähendab ja vaesuse vastu võitleb.

A photo of a radiology. Photo by Owen Beard on Unsplash        

EL aitab rahvatervise parandamisele kaasa nii rahaliste vahenditega kui ka õigusaktidega, milles käsitletakse selliseid valdkondi nagu toit, haigused, õhu puhtus ja muu.

Artiklid 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: koondatud töötajatele antava abi laiendamine        

Parlament toetab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi uusi eeskirju, et fond oleks hõlpsamini kasutatav ning vastaks digitaliseerimise ja keskkonnamuutustega seotud raskustele.

Artiklid 

EuroparlTV video        

Naised saavad Euroopa Liidus keskmiselt vähem palka kui mehed ning naised on alaesindatud nii poliitikas kui juhtivatel ametikohtadel. Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis esmaspäeval, 6. veebruaril vastu võetud raporti järgi tuleb liikmesriikidel rohkem pingutada, et jõuda soolise võrdõiguslikkuseni. Senise tempoga jätkates kaoks sooline palgalõhe alles 70 aasta pärast.

Artiklid