Pensionilõhe ulatub 40 protsendini: kuidas seda vähendada? [intervjuu]  

 
 

Naised saavad Euroopa Liidus keskmiselt 40 protsenti vähem pensioni kui mehed. Euroopa Parlament käib välja ettepanekud selle ebavõrdse olukorra lõpetamiseks.

Statistika: pensionilõhe Euroopa Liidus  

Kui palka saavad naised ELis meestest 16 protsenti vähem, siis pensionite võrdluses on vahe oluliselt suurem. Parlamendi täiskogul tuleb esmaspäeval, 12. juunil, arutelule raport, mis palub Euroopa Komisjonil koostada strateegia pensionilõhe kaotamiseks. Raporti hääletus on kavas kolmapäeval. Raportöör Constance Le Grip (EPP, FR) räägib intervjuus parlamendi ettepanekutest pensionilõhe kõrvaldamiseks.

 

Naised ei teeni meestega võrdselt ja töötavad väiksema arvu aastaid, panustades nii vähem oma pensionisse. Millised tegurid räägivad veel naiste kahjuks?

Naised on üleesindatud madalalt makstud töökohtadel ja alaesindatud kõrgelt tasustatud ametites, näiteks tehnoloogia valdkonnas ja IT-sektoris. Osa riikides aitavad naised oma abikaasat, kes töötab põllupidaja, kaupleja või käsitöölistena, kuid sellisel juhul naiste panust ametlikult ei tunnistata ning seega ei saa nad täispalka ega panusta sotsiaalkindlustussüsteemi.

 

Pensionilõhe ulatub Euroopa Liidus 3,7 (Eesti) protsendilt 48,8 (Küpros) protsendini. Kuidas saab see vahe olla niivõrd suur?

Pensionilõhe kujunemisel mängivad rolli ajaloolised põhjused.

 

Pensionisüsteemid on liikmesriikide kujundada, ELi tasandil ei ole ühtlustamist toimunud. Paljudes riikides on palgad olnud aastaid meeste-naiste võrdluses samal tasemel ja seda juba enne ELiga liitumist. Loomulikult kajastub see pensionites. Teistes riikides on naised olnud majanduslikult vähem aktiivsed, rakendatud osakoormusega ja vähemtähtsatel ametikohtadel.

 

Miks on pensionilõhe pooltes liikmesriikides kasvamas?

Seda küsimust tuleb endiselt analüüsida, kuid minu hinnangul tegi majanduskriis olukorra hullemaks. Seis muutus raskeks haavatavamas seisus inimeste jaoks, kelle puhul on tihti tegemist naistega.

Constance Le Grip esindab parlamendis Rahvaparteid ja Prantsusmaad  

Mida saab ära teha pensionilõhe kaotamiseks?

Tegelema peavad sellega liikmesriigid. Me ei ole käimas välja ettepanekut pensionisüsteemide harmoniseerimiseks ELi tasandil.

 

Kuid tõsta tuleb teadlikkust jätkuva ebavõrdsuse kohta. Parimaid tulemusi näitavad riigid, kes on astunud samme võrdse kohtlemise suunas. Neis riikides võetakse pensioni arvestamisel arvesse ka seda aega, mil naine tööturult eemal oli ja laste eest hoolitses.

 

Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon võiksid töötada välja Euroopa strateegia, mis julgustaks liikmesriike hindama ja kõrvaldama ebavõrdsuse põhjuseid.

 

Ütlete raportis, et inimesed peavad hindama oma finantsseisu ja eelkõige käib see naiste kohta.

Naistel tuleb karjääri alustades uurida, kas teenistus on piisav ja kuidas toimib vastava riigi pensionisüsteem. Osalise koormusega töökoht võib tunduda küll atraktiivne, kuid sellel kohal pikalt töötamine võib tulevikus tähendada madalamat pensioni.

 

Osa liikmesriikides ei saa ligi kolmandik töötamise lõpetanud naistest pensionit. Kuidas on see võimalik?

Tegemist on juba eelpool mainitud põllupidajate, kauplejate ja käsitööliste naistega, kes on teinud palju aastaid tööd, kuid saanud selle eest madalat palka, mis ei kajasta nende panust. Asi ei ole selles, et nad poleks oma tulu deklareerinud. Nende panust lihtsalt ei arvestata piisavalt.