Tööst põhjustatud vähktõbi – ELi normid töökohal leiduvate kantserogeenide kohta 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
©AP Images/European Union-EP  

Euroopa Liidus on rohkem kui pool tööga seotud surmajuhtumitest tingitud vähktõvest. Tutvuge ELi normidega, mille eesmärk on kaitsta inimesi töökohal leiduvate kantserogeenide eest.

Et vähktõve ohtu töötajate seas veelgi vähendada, võttis Euroopa Parlament 27. märtsil 2019 vastu kolmanda versiooni 2004. aasta direktiivist, mis käsitleb töötajate kaitset ohtude eest, mida põhjustab kahjulike ainetega kokkupuutumine töökohal. Direktiivis sätestatakse uued kokkupuute piirnormid seoses viie kemikaaliga, mida kasutatakse niklit ja kaadmiumi sisaldavate akude tootmisel, vase ja tsingi sulatamisel, laborites, elektroonikaseadmetes, matusebüroodes, ehituses, tervishoius, plastitootmisel ja ringlussevõtusektoris.

Muudetud ELi direktiiv sisaldab nüüd kokkupuute piirnorme 27 kantserogeense kemikaali kohta.

„See kokkulepe aitab parandada rohkem kui miljoni ELi töötaja pikaajalisi töötingimusi ja hoiab igal aastal ära üle 22 000 inimese haigestumise kutsehaigustesse.“

Laura Agea (EFDD, IT), direktiivi kolmanda läbivaatamise raportöör

Direktiivi teise läbivaatamise ajal 2018. aasta detsembris kiitis parlament heaks rangemad reeglid. Uude õigusakti lisati kokkupuute piirnormid ja märkused aine kokkupuute kohta nahaga seoses kaheksa kantserogeense ainega, millega töötajad puutuvad kokku kas neid käideldes või sisse hingates. Selliseid ohtlikke aineid sisaldavad näiteks diiselmootori heitgaasid ja kasutatud mootoriõli.

2017. aastal toimus direktiivi esimene läbivaatamine, mille käigus parlamendiliikmed lisasid kokkupuute piirnormid seoses 11 kantserogeense ainega.

Tööst põhjustatud vähktõbi – peamised faktid

Vähktõbi on ELis tööst tingitud surmajuhtumite põhjuste seas esikohal. Igal aastal seostatakse 53% surmajuhtumeist vähktõvega, 28% vereringesüsteemi haigustega ja 6% hingamisteede haigustega. Kõige levinumad tööga seotud vähktõve liigid on kopsuvähk, mesotelioom (põhjustatud kokkupuutest asbestiosakestega) ja põievähk. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on üks kümnest kopsuvähi põhjustatud surmajuhtumist tihedalt seotud töökohal esinevate riskidega.

Eriti ohustatud on ehitussektor, kemikaalide tootjad, auto- ja mööblitööstus, toiduainete tootjad, tekstiilitootjad, puidutöötlemistööstus ja tervishoiusektor.