Veterinaarravimid: järjekordne samm antibiootikumiresistentsuse tõkestamiseks  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Parlamendiliikmed hääletasid uute eeskirjade üle, millega piiratakse põllumajanduses antibiootikumide kasutamist, et ravimiresistentsed bakterid ei satuks toidu sisse.

Neljapäeval, 25. oktoobril hääletasid parlamendiliikmed uue määruse üle, millega piiratakse veterinaarravimite kasutamist, et takistada antibiootikumiresistentsuse ülekandumist loomadelt inimestele, vältida tarbijate kokkupuutumist toiduainetes sisalduvate antibiootikumijääkidega ning tagada, et antibiootikumid ka edaspidi aitaksid nakkusi ära hoida. Õigusakti eelnõu menetlemise eest vastutab parlamendi Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Prantsusmaalt Françoise Grossetête.


Piirata antibiootikumide kasutamist


Uute eeskirjade kohaselt peab antimikroobikumide preventiivne kasutamine piirduma üksikute loomadega ja seda lubatakse üksnes veterinaararsti loal ja suure nakkusohu korral. Laiem kasutamine (manustamine rühmale loomadele, kelle seast vaid üks on haige) on lubatud vaid juhul, kui sobivad alternatiivid puuduvad ja veterinaararst on selle vajalikkust põhjendanud.


Mõningaid antimikroobikume võib kasutada üksnes inimeste raviks.


Uute eeskirjadega välistatakse veterinaarravimite kasutamine halbade loomapidamistingimuste kompenseerimiseks või loomade kasvu kiirendamiseks.

Mis põhjustab antimikroobikumiresistentsust?  
  • Antimikroobikumiresistentsus (AMR) on mikroorganismide, näiteks bakterite ja viiruste võime ühe või mitme antimikroobse aine toimele vastu panna.  
  • AMR esinemist ja levikut põhjustab enamasti antibiootikumide ülemäärane ja väär kasutamine ning resistentsete mikroorganismide ülekandumine inimeselt inimesele või loomalt loomale või vastastikune ülekandumine inimeste, loomade ja keskkonna vahel. 

ELi impordinõuded


Euroopa Liitu toiduaineid eksportivad kaubanduspartnerid peavad järgima ELi antibiootikumide kasutamise nõudeid.


Innovatsiooni ergutamine


Veterinaarravimitööstuse konkurentsivõime suurendamiseks ja antimikroobikumiresistentsuse tõkestamiseks soovitatakse toetada uusi antimikroobikume käsitlevaid teadusuuringuid.


Loomade ravimsööt


Veterinaarravimeid käsitlevad eeskirjad on tihedalt seotud teise määrusega, millega keelustatakse antibiootikumide preventiivne ja grupiviisiline kasutamine ravimsöödas ning mille hääletus toimus samuti 25. oktoobril. Antibiootikume sisaldavat ravimsööta võivad välja kirjutada ainult veterinaararstid pärast haige looma nõuetekohast läbivaatamist. Eelnimetatud õigusakti eelnõu menetlemise eest vastutab parlamendi sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni liige Hispaaniast Clara Eugenia Aguilera García.


Järgmised sammud


Enne uute eeskirjade jõustumist peab need kinnitama ka nõukogu.


Vt ka parlamendiliikmete muid ettepanekuid antimikroobikumiresistentsuse tõkestamiseks.


Lisateave