Ligipääsetavus: ELis pakutavate toodete ja teenuste kasutamise hõlbustamine  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Euroopa ligipääsetavuse akti eesmärk on tagada, et üha rohkem tooteid ja teenuseid oleksid kättesaadavad ka eakatele ja puudega inimestele. Vaata videot.

Euroopa Parlament kiitis 14. märtsil heaks uued normid, et parandada kogu ELis eakate ja puuetega inimeste igapäevaelu ning luua õiglasem ja kaasavam Euroopa. Nüüd on õigusakti jõustumiseks vaja veel nõukogu heakskiitu.


Parem ligipääs toodetele ja teenustele

ELis elab rohkem kui 80 miljonit puuetega inimest ning paljudel neist on raske kasutada selliseid igapäevaseid seadmeid nagu nutitelefonid, arvutid ja e-raamatud. Samuti on neil keeruline kasutada näiteks pileti- või sularahaautomaate.

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis nõutakse, et EL ja selle liikmesriigid tagaksid kõigi jaoks võrdse ligipääsetavuse. Põhitoodete ja -teenuste suhtes ühiste ligipääsetavusnõuete kehtestamiseks on vaja ELi meetmeid.

Euroopa ligipääsetavuse aktis kehtestatakse standardid järgmistele põhitoodetele ja -teenustele:

  • pileti- ja registreerimisautomaadid
  • sularahaautomaadid ja muud makseterminalid
  • arvutid ja operatsioonisüsteemid
  • nutitelefonid, tahvelarvutid ja televisiooniseadmed
  • ligipääs audiovisuaalmeedia teenustele, e-raamatud
  • e-kaubandus
  • mõned transporditeenuste aspektid
  • elektrooniline side, sealhulgas hädaabinumber 112

Ettevõtjatele ja tarbijatele avanevad võimalused

Ühiste ELi standardite olemasolu hoiab ära probleemid, mis tekiksid, kui iga liikmesriik kehtestaks erinevad normid. See teeb ligipääsetavate toodete ja teenuste müügi ELis ja välisriikides ettevõtjatele lihtsamaks ja huvipakkuvamaks.

Uued normid soodustavad ettevõtjate konkurentsi ning edendavad ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumist. See omakorda peaks suurendama ligipääsetavate toodete ja teenuste valikut ning vähendama nende hinda.


Erandid mikroettevõtjatele

Ettevõtjate puhul võetakse arvesse nende suurust ja piiratud ressursse ning seetõttu kohaldatakse erandeid mõnede mikroettevõtjate suhtes, kellel on vähem kui kümme töötajat ja kelle aastakäive või bilansimaht ei ületa kahte miljonit eurot.

Siiski ergutatakse ka neid ettevõtjaid tootma ja levitama tooteid ning osutama teenuseid, mis on uute ligipääsetavusnõuetega kooskõlas.

ELi liikmesriigid peavad andma sellistele mikroettevõtjatele õigusaktide järgimist hõlbustavaid suuniseid.