Tarbijakaitse 
Kuidas kaitseb Euroopa Liit tarbijate huve 

Ühiskond  Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   

Loe lähemalt, milline on Euroopa Parlamendi tarbijakaitsestrateegia.

Artiklid 

Videod 

       
(Video kestus:) 

       
(Video kestus:) 

       
(Video kestus:) 

Artiklid 

Videod 

       
(Video kestus:) 

       
(Video kestus:) 

Artiklid 

       

Veebi kasutavad kliendid saavad tänu ELi uutele postipakkide piiriülese kättetoimetamise eeskirjadele kasu suuremast hindade läbipaistvusest.