Atlandiülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus (TTIP) 
Riskid ja võimalused 

Maailm  Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   

Atlandiülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus (TTIP) vajab heakskiitu Euroopa Parlamendilt. Loe ELi-USA kaubandusleppe kohta lähemalt.

Artiklid 

       

Euroopa Parlament jälgib hoolega atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle käivaid läbirääkimisi, sest maailma suurim võimalik vabakaubandustsoon kätkeb endas nii riske kui võimalusi. Kusjuures nagu kõikide Euroopa Liidu poolt sõlmitavate rahvusvaeliste lepingute puhul vajab ka ELi-USA kaubanduslepe parlamendi poolset ratifitseerimist.

Pressiteade 

EL-USA kaubandusleping peab avama USA turu ELi ettevõtetele, aga ei tohi halvendada ELi standardeid, ütlesid saadikud kolmapäeval vastu võetud soovitustes ELi läbirääkijatele. Investorite ja riikide vaheliste vaidluste lahendamiseks tuleb luua uus süsteem, mille puhul riiklikult määratud kohtunikud käsitlevad juhtumeid läbipaistval viisil avalikel kohtuistungitel, lisasid saadikud.

       

Euroopa Komisjoni ja USA vahel käivad hetkel atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimised ning sellega kaasneb üks märkimisväärselt vastuoluline teema: vaidluste lahendamine välisinvestorite ja riikide vahel. Üheks võimaluseks on võtta kasutusele ISDS (investor-to-state dispute settlement) ehk investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise süsteem, kuid mida see kõik endast ikkagi kujutab? Ja millised on erinevused investorkaitse võimaluste vahel?

Vajame avalikkusega suhtlemiseks täielikku läbipaistvust.

Bernd Lange, 

EP rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees, TTIP raportöör.

Jaga seda tsitaati: 

Videod 

Artiklid 

       
Pressiteade 

Pressiteade 

EL-USA kaubanduslepe (TTIP) peab parandama ELi pääsu USA turule, kuid ei tohi teha järeleandmisi ELi standardites, ütlevad kaubanduse komisjoni kuuluvad EP liikmed. Soovitused TTIPi Euroopa Komisjoni läbirääkijatele said neljapäevasel komisjoni hääletusel 28 toetushäält , 13 EP liiget hääletas soovituste vastu.

       

Välisinvestorite ja riikide vahel tekkivate vaidluste lahendamine plaanitava atlandiülese kaubandusleppe raames oli päevakorral EP rahvusvahelise kaubanduse komisjonis kolmapäeval, 6. mail. Komisjoni juhi Bernd Lange hinnangul on Euroopa Komisjoni ettepanek luua alaline rahvusvaheline tribunal investeeringuvaidluste lahendamiseks samm õiges suunas, kuid sellest ei piisa avalikkuse usalduse taastamiseks. Toimunud arutelust saab hea ülevaate meie Storify kokkuvõtte abil.

Artiklid 

       

Euroopa Liit ja USA käivitasid läbirääkimised maailma suurima vabakaubanduspiirkonna loomiseks 2013. aasta juunis. Nüüdseks on peetud seitse läbirääkimistevooru, kuid paljud küsimused on endiselt lahtised. EP rahvusvahelise kaubanduse komisjoni juht Bernd Lange on koostamas kõnelustele hinnangut andvat raportit ning tema sõnul on vaja avalikkuse hirmude kõrvaldamiseks täielikku läbipaistvust.

       

Saadikud on koostamas hinnangut Euroopa Liidu ja USA vabakaubanduskõneluste senisele käigule ning kokku võtab sel teemal sõna 14 parlamendi komisjoni. Lõpliku teksti eest vastutab rahvusvahelise kaubanduse komisjon, kes ühtlasi koondab teiste komisjonide arvamused. Parlamendi positsioon peaks saama kinnituse enne suve.

       

ELi-USA kõnelused atlandiülese vabakaubanduspiirkonna sõlmimiseks on jätkuvalt käimas, puudutades seejuures tundlike teemasid nagu investori ja riigi vahel tekkinud vaidluste lahendamine. Teisipäeval, 27. jaanuaril olid kaubandusleppe regulatiivsed küsimused arutelul EP rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja õiguskomisjoni ühisistungil.

       

Atlandiülese vabakaubandustsooni läbirääkimistel on hetkel peateemadeks vastastikune juurepääs turgudele ja ELi-USA regulatsioonide ühildamine. Mõlemad pooled loodavad, et piirangute kaotamisega suurenevad ettevõtete võimalused atlandiüleseks kaubanduseks ja see omakorda annab lisakäigu majanduskasvule. Kaubandussuhete senisest ulatusest saab aimu meie infograafiku vahendusel.

Artiklid 

Pressiteade 

Teisipäeva pärastlõunal toimunud arutelul ELi kaubandusvoliniku Karel De Guchtiga kordasid saadikud kõigist fraktsioonidest, et sooviksid näga rohkem läbipaistvust avalikkuse jaoks EL-USA kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu (Trade and Investment Partnership - TTIP) läbirääkimistel.

       

Atlandiülese vabakaubandustsooni läbirääkimistel on hetkel peateemadeks vastastikune juurepääs turgudele ja ELi-USA regulatsioonide ühildamine. Mõlemad pooled loodavad, et piirangute kaotamisega suurenevad ettevõtete võimalused atlandiüleseks kaubanduseks ja see omakorda annab lisakäigu majanduskasvule. Kaubandussuhete senisest ulatusest saab aimu meie infograafiku vahendusel.