Üleilmastumise ohjamine  
Kuidas EL saaks rahvusvahelise kaubanduse võimalusi maksimaalselt ära kasutada  

Majandus  Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   

Üleilmastumine kätkeb nii häid võimalusi kui ka keerukaid probleeme. Vaadake, kuidas EL püüab eeliseid maksimaalselt ära kasutada ja samal ajal riske vähendada.

Artiklid 

       

Infograafikul on esitatud tähtsamad andmed ELi kaubavahetuse kohta teiste riikidega. Need hõlmavad eksporti, importi, seotud töökohtade arvu ELis ja muud.

       

Kaubandussõjad ei mõju hästi ärile, kuid sellest hoolimata rakendavad riigid terviseohu ja ebaausa konkurentsi vastu erinevaid piiranguid. Teisipäeval, 21. jaanuaril, on rahvusvahelise kaubanduse komisjonis hääletusel ELi meetmete kiirem rakendamine dumpingu ja ebaausa subsideerimise vastu. Teeme siinkohal ülevaate mõnest varasemast kaubandustülist.

Videod