Jaga seda lehte: 

Infograafikul on esitatud tähtsamad andmed ELi kaubavahetuse kohta teiste riikidega. Need hõlmavad eksporti, importi, seotud töökohtade arvu ELis ja muud.

Ülemaailmse kaubanduse tähtsus  

EL on olnud alati kaubanduse edendaja – ta on kaotanud ELi liikmesriikide vahelise kaubanduse tõkked ja ergutanud ka teisi riike ELiga kaubavahetust pidama. 2018. aastal moodustas ELi eksport maailma ekspordist 16,4% ja ELi import maailma impordist 15,2%, mis tähendab, et EL on Ameerika Ühendriikide ja Hiina kõrval üks maailma suurimaid kaubandusjõude.

Kaubanduslepped

ELil on praegu 100 kaubanduslepingut, mis juba kehtivad või on ajakohastamise või läbirääkimiste etapis.

Kaubanduslepingud ei anna mitte ainult võimalust vähendada tariife. Need on vajalikud ka selleks, et meie partnerid tunnustaksid ELi kvaliteedi- ja ohutusnõudeid ning tooteid, millel on kaitstud päritolunimetus, nagu šampanja ja Roqueforti juust. See on väga oluline, sest Euroopa toiduained on tänu oma kvaliteedile ja traditsioonidele kogu maailmas kõrgelt hinnatud.

ELi kaubanduslepingud  

EL kasutab kaubanduslepinguid ka keskkonna- ja tööõiguse normide kehtestamiseks, näiteks selleks, et vältida lapstööjõu abil toodetud toodete importi.

Viimati sõlmiti kaubandusleping Jaapaniga, mille parlament võttis vastu 2018. aasta detsembris, kuid läbirääkimisi peetakse ka paljude teiste riikidega.

ELi import ja eksport

EL kaupade import ja eksport  

Euroopa ettevõtjatele annab osalemine maailma suurimal ühtsel turul mastaabisäästu. Lisaks võimaldavad kaubanduslepingud neil paljusid oma teenuseid ja kaupu eksportida. Samal ajal peavad välismaised ettevõtjad, kes soovivad eksportida ELi, järgima neidsamu rangeid nõudeid, mis kehtivad kohalikele ettevõtjatele. Seega puudub oht, et eeskirjadele vilistavad kolmandate riikide ettevõtjad tekitaksid kõlvatut konkurentsi.

2019. aasta jaanuarist augustini olid ELi suurimad kaupade ekspordi partnerid Ameerika Ühendriigid (259,9 miljardit eurot), Hiina (145,3 miljardit eurot) ja Šveits (105,6 miljardit eurot). Sellel perioodil importis EL kõige rohkem Hiinast (272,7 miljardit eurot), Ameerika Ühendriikidest (193,2 miljardit eurot) ja Venemaalt (105 miljardit eurot).

ELi riikide ekspordi sihtkohad  

Kaubavahetus kolmandate riikidega on aidanud luua Euroopas miljoneid töökohti. Euroopa Komisjoni hinnangul oli 2017. aastal kolmandate riikidega peetava kaubavahetusega seotud ligikaudu 36 miljonit töökohta. Samal ühtsel turul tegutsemine on suurendanud ka ELi liikmesriikide vahelist kaubandust.

Lisaks sellele on kaupade ja teenuste importimine väljastpoolt ELi sundinud Euroopa ettevõtjaid olema konkurentsivõimelisemad ning pakkuma tarbijatele paremat valikut ja madalamaid hindu.

Kolmandate riikidega toimuva kaubavahetusega seotud töökohtade arv