Majanduse üleilmastumise eelised Euroopas: põhifaktid 

 
 
©AP Images/European Union-EP  

Suurem eksport, rohkem töökohti, rohkem võimalusi väikefirmadele. Üleilmastumise peamine majanduskasu Euroopa Liidus.

Üleilmastumise toob kaasa palju eeliseid ja võimalusi, aga ka probleeme. EL püüab üleilmastumisest kasu saada, rakendades selle pakutavaid võimalusi ja vältides negatiivseid aspekte.


Ettevõtetele suuremad kaubandusvõimalused


Euroopa kaubandusrežiim ja arvukad kaubanduslepingud, mille üle EL on läbirääkimisi pidanud, muudavad selle soodsaks äripiirkonnaks. EL on 80 riigi suurim kaubanduspartner.


Selle tulemusena on liit USA ja Hiina kõrval üks suurimaid rahvusvahelises kaubanduses osalejaid. ELi eksport moodustab üle 15 % maailma ekspordist. Üle 80 % Euroopa eksportijatest on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd).


ELi kaubanduse ja teenuste eksport, mis 2000. aastal moodustas umbes 1160 miljardit eurot, oli 2018. aastaks kasvanud 2900 miljardi euroni. 2017. aastal suurenes ELi eksport Lõuna-Koreasse üle 12 %, Kolumbiasse üle 10 % ja Kanadasse 7 %.

kolmandate riikidega toimuva kaubavahetusega seotud töökohad   

Rohkem töövõimalusi


Globaliseerumine pakub ka uusi töövõimalusi. ELi ekspordiga toetati 2017. aastal liidus rohkem kui 36 miljonit töökohta (iga seitsmendat). Iga ekspordist tulenev miljard toetab liidu piires keskmiselt umbes 13 000 töökohta.


Enamik neist ekspordiga seotud töökohtadest on hästi tasustatud. Palk on nendel töökohtadel keskmiselt 12 % suurem kui mujal.


Tarbijate eelised


Globaliseerumise ja kaubanduse suur kasu tarbijatele tuleneb impordist. Tänu kaubanduslepingutele maksavad importijad vähem tollimakse. Koos suurenenud konkurentsiga vähendab see kaupade (rõivad, nutitelefonid, telerid, tarkvara, autod jne) ja teenuste madalamaid hindu.


Tarbijatel on kasu ka suuremast toodete ja teenuste valikust.


Madalamad hinnad ja suurem valik on toonud keskmiselt umbes 600 eurot kasu ühe ELi tarbija kohta aastas.


Jõukus ja heaolu kasvab ning elatustase paraneb.


ELi ühtse turu eelised


ELi ühtse turu eesmärk on kõrvaldada liikmesriikide vahelt kaubandustõkked.


Euroopa ühtne turg on maailma suurim takistusteta majanduspiirkond. See ala hõlmab rohkem kui 500 miljonit kodanikku ja selle sisemajanduse kogutoodang on umbes 13 triljonit eurot.


Ühtne turg on loonud hinnanguliselt 2,8 miljonit töökohta.