ELi ja Vietnami lepe: kuidas on see kasulik? 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

ELi ja Vietnami lepe peaks järgmise kümne aasta jooksul eemaldama kõik ELi ja Vietnami vahelised tollimaksud. Loe lähemalt, kuidas see kaubanduslepe kasulik on.

ELi ja Vietnami vabakaubanduslepe ©Mongkol Chuewong/Adobe Stock  

Euroopa Parlament andis 12. veebruaril 2020 oma nõusoleku EL-Vietnami vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse leppele. ELi Nõukogu andis rohelise tule vabakaubanduslepingule 30. märtsil. Vietnam ratifitseeris kaubandusleppe 8. juunil ning lepe jõustub 2020. aasta suve lõpus.

 

Investeeringute kaitse lepingu jõustumiseks peavad ELi liikmesriikide parlamendid selle esmalt ratifitseerima.

 

Enne veebruaris toimunud hääletust Euroopa Parlamendis rääkisime me leppe eest vastutava parlamendiliikme Geert Bourgeoisiga (ECR, Belgia) leppe kasudest majanduse-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkondades.

 

 Saa teada, millised kaubanduslepped praegu ELis töös on.

 


Kas võiksite anda ülevaate, millised on ELi ja Vietnami leppega kaasnevad muutused?


Eesmärk on järgneva seitsme aasta jooksul eemaldada 99% tollimaksudest. Selle tulemuseks on eeldatavasti 2035. aastaks ligikaudu 15 miljardi euro väärtuses täiendavat eksporti aastas Vietnamist Euroopa Liitu, samas kui ELi eksport Vietnami suureneks iga aasta 8,3 miljardi euro võrra. Muidugi tooks iga 1 miljardiline ELi eksport endaga kaasa 14 000 hästi tasustatud töökohta ELis. Lepe on ka täielikult kooskõlas ELi ambitsiooniga olla oluline globaalsel mänguväljal.

 


Millised on meie majanduslikud suhted Vietnamiga praegusel hetkel?


Kaubavahetus ja investeeringud toimuvad, aga mitte piisavalt. See on elujõuline turg noore elanikkonnaga. Euroopa investoritele on Vietnam huvitav, kuna selle iga-aastane majanduslik kasv on 6-7%.

2018. aastal eksportis Vietnam ELi 42,5 miljardi euro väärtuses kaupa. Teises suunas eksportisime me ligikaudu 13,8 miljardi euro väärtuses kaupa. Selle reeglitel põhineva vabakaubandusleppega kasvaks eksport mõlemal suunal. 

Peamised ekspordiartiklid 
  • Põhilised ELi eksportartiklid Vietnamist on telekommunikatsiooniseadmed, riided ja toidukaubad. 
  • EL ekspordib Vietnami peamiselt aparaate ja transpordi vahendeid, kemikaale ja põllumajandustooteid. 
Geert Bourgeois  

Kui oluline on vabakaubanduslepe ELile geopoliitiliselt?


Hiina on Vietnami naaber, samuti on neil lähedased suhted Ühendriikidega. On väga oluline, et me tugevdaksime oma suhteid Vietnamiga. Me oleme pidanud läbirääkimisi kaheksa aastat ja praegusel hetkel on oluline, et jõuaksime kokkuleppele. Kui seda ei juhtu, olen ma kindel, et Hiina ja Vietnami suhted muutuksid olulisemaks.

 

Lisaks on tegemist uue Euroopa Parlamendi esimese kaubandusleppega ja seepärast peame näitama, et soovime seada standardid ülemaailmselt, luues samaaegselt uusi töökohti.

 

Parlament hääletab ka investeeringute kaitse kokkuleppe üle Vietnamiga, kas võiksite sellest lähemalt rääkida?


Leppe eesmärk on kindlustada ettenägevus ja õigusriik investoritele. Kohtuprotsessi puhul on olemas raamistik. Vietnam on vastu võtnud modernse investeeringute kohtusüsteemi, mis on sarnane ELi kokkuleppele Kanadaga, sinna kuuluvad sõltumatud kohtunikud, tegevusjuhised ja kergem ligipääs väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. See loob meie väikestele ettevõtetele stabiilsust ja usaldust.

 


Millised leppe sätted puudutavad keskkonna ja tööjõu standardeid?


Ma olen teadlik muredest, aga säärased lepped on võimalus muuta standardeid väljaspool ELi. Tööjõu tingimuste kohaselt on Vietnam kohustatud rakendama kõiki ILO konventsioone ja integreerima need enda töökoodeksisse. Veelgi enam, siiamaani ei ole olnud ühingutega ühinemisvabadust, aga Vietnam on kohandanud enda karistusseadustiku.

 

Keskkonna poole pealt on Vietnam seotud Pariisi kliimaleppega. EL liigub kliimaneutraalsuse poole ja me peame looma samal tasemel mänguvälja ka teiste riikidega. Kui meie anname endast parima, ootame ka teistelt sama ja nii on vabakaubandusleppel kliimaga seotud aspekt.

 

Mitmed on parlamendis mures Vietnami inimõiguste pärast, kuidas need lepped olukorda muudavad?


Me oleme väga mures poliitvangide pärast ja oleme rõhutanud Vietnami võimudele inimõiguste olulisust. Vietnam vastab positiivselt ja alates sellest kuust jälgib olukorda Euroopa Parlamendi delegatsioon. Lisaks oleme kokku leppinud parlamendivälise delegatsiooni loomisega Parlamendi ja Vietnami rahvusassamblee vahel.

 

Loomulikult olen ma täielikult teadlik, et klaas ei ole täis, aga ma kutsun enda kaas parlamendiliikmeid nõustuma, kuna see lepe on võimalus olukorda parandada. Vietnamil on kohustused, mida nad peavad parandama, mis puudutavad tööjõudu, keskkonda ja inimõigusi ja me jälgime seda.

 

Loe lähemalt ELi kaubanduspoliitika ja inimõiguste kohta.

 

Millised on järgmised sammud, kui Parlament leppe 12. veebruaril heaks kiidab?


Vabakaubandusleppe jaoks ei ole vajalik ELi liikmesriikide parlamentide heakskiit. Komisjon peab andma volituse, et see koheselt rakenduks. Nulltollimaksu ja tollimaksupiiride vähendamine toimub kuni 2035. aastani järkjärguliselt.

 

Investeerimiskaitse leppe puhul on tegemist õigusmõistmisega, mis on liikmesriikide pädevus ja seepärast peab see olema heaks kiidetud ka liikmesriikide parlamentides ja see võtab aega.

 

Lähemalt ELi kaubanduslepete kohta

 

Vabakaubandusleppe hääletus toimus 12. veebruaril. Parlament kiitis leppe heaks.