GMOde kasvatamisel läheb otsustamine liikmesriikide kätte  

 
 

Valik on teie. Keskkonnakomisjoni saadikud toetasid teisipäeval otsust, mis lubab liikmesriikidel keelata või piirata oma territooriumil GMOde kasvatamist. Riigid saavad selle otsuse teha keskkonnaprobleemidele osutades, seletas raportöör Corinne Lepage (ALDE, Prantsusmaal).

Parlamendiliikmed usuvad, et see õigusakt annaks liikmesriikidele õigusliku kaitse WTO võimalikule käitumisele GMOde keelamise osas. Uus seadus ei muuda ELi tasemel autoriseerimismenetlust, vaid toimiks lisaotsusena liikmesriikide poolt.


"Raporti eesmärk on liikmesriikidele rohkem vabadust anda. Projekt on tasakaalus ning peegeldab erinevate osapoolte soove ning muresid," ütles raportöör Lepage.


"See hääletus on selge parlamendipoolne signaal komisjonile ja nõukogule: ELi autoriseerimissüsteemiga tuleb jätkata, kuid tuleks teavitada mõnedest põllumajanduslikest ning keskkonnaalastest mõjudest, samuti reostusega seotud  sotsiaalmajanduslikest mõjudest, mille kaudu saavad liikmesriigid keelata või piirata GMO kasvatust."


Raporti üle hääletatakse juunikuu istungil.