Parlament toetab stiimuleid uute sõiduautode heitkoguste vähendamiseks  

 
 
Aastaks 2050 peaks maanteetranspordi heitkoguse ühikute maht olema vähenenud poole võrra © BELGA/J.Hardy/Maxppp  

EP keskkonnakomisjon kiitis kolmapäeval, 24. aprillil heaks meetmed, mis toetavad autotootjate autopargi heitkoguste vähendamist aastaks 2020. Keskkonnasäästlikumate sõidukite väljatöötamist ja turustamist peaks innustama autotootjate jaoks loodav eraldi stimuleerimissüsteem.

ELi autotootjate kogu autopargile rakenduv lubatud heitkoguste maht keskmiselt ühe auto kohta peab aastaks 2020 olema 95 grammi CO2-te kilomeetri peale. Hetkel on ühel autotootjal lubatud emiteerida heitkoguseid mahus 160 grammi CO2-te kilomeetri kohta ja see näitaja langeb samm-sammult.


Kohustus vähendada autopargi heitkoguste hulka tähendab, et vanemate ja keskkonda rohkem saastavate mudelite kõrval peavad autotootjad arendama välja ja turustama keskkonnasõbralikumaid mudeleid.


Mida edukamad on autotootjad keskkonnasõbralikemate autode kasutuselevõtus, seda rohkem annaks stimuleerimissüsteem neile erisoodustust ehk niinimetatud heitkoguse üliühikuid, mis omakorda lihtsustab tootjatel kliimaeesmärkide täitmist.


Töökohad ja madalamad kulud


"Autotootjate siduvad heitkoguste standardid omavad tohutut mõju töökohtade loomisele üle kogu Euroopa," lausus EP raportöör Thomas Ulmer. Saksamaad ja Rahvapartei fraktsiooni esindava Ulmeri sõnul muutuvad autod tulevikus veelgi säästlikumaks ja seetõttu vähenevad ka inimeste kulud.


Kui autotootjad ei suuda seatud heitkoguste emiteerimise eesmärke täita, tuleb neil üle seatud piiri minevate heitkoguste eest peale maksta.


Hetkel annavad autod ühe viiendiku ELi heitkogustest, ajavahemikul 1990–2008 suurenes transpordisektori heitkoguste hulk 26 protsendi võrra.


Pärast äsja keskkonnakomisjonis toimunud hääletust alustab raportöör õigusloome täiendamise lõpliku heakskiitmise nimel kõnelusi ELi Nõukoguga. Täiskogu hääletus on plaanis tänavu juulis.