Uuendtoit: müüki lubamine, innovatsioon, tarbijate tervis 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Jaga seda lehte: 

Mida kujutab endast uuendtoit?  

Õlisalvei seemned, spinat-ruutlehik ja noni mahl? Tegemist on uuendtoiduga. Kolmapäeval, 28. oktoobril kiitis EP täiskogu heaks õigusloome, mille põhirõhk lasub uuendtoidu määratlemisel ja turule lubamise sujuvamaks muutmisel. Eesmärgiks on kaitsta tarbijate tervist ilma, et kannataks innovatsioon. Uutest toiduainetest meie laual teeb ülevaate infograafik.

Hetkel rakendub ELis uunedtoidule 1997. aastast pärinev õigusloome. Üleilmastumise ja tehnoloogilise arengu tulemusel ilmub uuendtoitu eurooplaste lauale pidevalt ja see tähendab, et liidul tuleb oma õigusloome viia vastavusse viimaste arengutega.


Uuendtoit esineb mitmel kujul: seentest ja vetikatest kuni toiduni, mis tehtud putukatest või nanomaterjalidest. Ülevaate saab meie infograafiku vahendusel.


Uus õigusloome


Istungitesaalis kinnituse saanud määruse alusel hakkab uuendtoidu ohutuse hindamine ja turule lubamine toimuma ühtlustatult ELi tasandil. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) peab viima läbi hindamise iga kord, kui toiduaine võib mõjutada inimeste tervist, seisab õigusloomes.


Parlament ja liikmesriigid saavutasid määruse osas poliitilise kokkuleppe juunis. Saadikute nõudmisel hõlmab see ka kloonitud loomadest pärinev toidu turule lubamist, seda kuni vastavate eraldi reeglite vastuvõtmiseni. Uuendtoidu määrus sisaldab ka nanomaterjalide definitsiooni ja nõuab loomkatsete piiramist.