Dokumentide tunnustamine teistes liikmesriikides muutub lihtsamaks 

 
 
Mady Delvaux esindab EPs sotsiaaldemokraate ja Luksemburgi  

Liikumisvabadus ELis võimaldab inimestel elada, töötada ja alustada äri mõnes teises liikmesriigis, kuid tihti kaasneb sellega omajagu bürokraatiat. Avalike dokumentide tunnustamisele võib kuluda nii aega kui raha. Neljapäeval, 12. novembril andis EP õiguskomisjon heakskiidu parlamendi ja ELi Nõukogu kokkuleppele, mis tunnustamisprotsessi lihtsustab. Raportöör Mady Delvaux selgitab EP veebilehele antud intervjuus uue määruse sisu ja ulatust.

Kuidas võidavad uutest reeglitest ELi kodanikud ja ettevõtted?

 

Ühest liikmesriigist teise koliv ELi kodanik ei pea enam dokumente, mis jäävad selle määruse ulatusse, kinnitama eraldi tunnistuse ehk apostilliga. Mis puudutab ettevõtluses vajaminevaid dokumente, siis Euroopa Komisjon esitab vastavad ettepanekud kahe aasta jooksul.


Kas ilma apostillita hakatakse tunnustama kõiki dokumente?


Määrus puudutab teatud dokumente. Sealhulgas õiguslikku seisundit nagu abielu, registreeritud partnerlus, sünd ja surm tõendavad dokumendid, samuti dokumendid, mis näitavad elukohta, valimisõigust ja karistusregistrikande puudumist.


Läbivaatamisklausel võimaldab määrust tulevikus laiendada ettevõtlusega seotud ning haridust ja puuet tõendavatele dokumentidele.


Kui ametnikud küsivad inimeselt dokumendi sertifitseeritud tõlget, siis kes selle eest maksab?

 

Määrus loob mitmekeelsed standardvormid, mille tulemusel ei pea enam mitmeid dokumente tõlkima. Standardvormi hind ei ületa selle valmistamise kulu või avaliku dokumendi hinda, mis standardvormiga kaasa tuleb.

 

Kas tunnustama hakatakse näiteks sünnitunnistuse tavalist koopiat? Kuidas saavad ametivõimud kindlad olla, et see koopia on tõene?

 

Lihtsalt koopiat ei tunnustata, koopiad peavad olema sertifitseeritud. Kodanikel on võimalus paluda mitmekeelset standardvormi, mis sertifitseeritud koopiaga kaasa antakse. Sel juhul ei ole vaja enam ei apostilli ega sertifitseeritud tõlget.


Kui ametiasutusel tekib dokumendi kehtivuse osas kahtlus, saab seda kontrollida läbi siseturu infosüsteemi.


Mis saab siis, kui ametlikult partnerluse registreerinud paar kolib riiki, kus sellist partnerlust ei tunnistata? Kas vastavat dokumenti tunnustatakse?

 

Määruse eesmärgiks on avalike dokumentide vormi, mitte sisu tunnustamine. Kui küsimus puudutab oma suhte ametlikult registreerinud samasoolise paari kolimist liikmesriiki, kus sellist partnerlust ei tunnustata, siis saavad nad oma staatust küll tõestada, kuid sellega ei kaasne õigused.


Kuidas on lood koolidiplomite tunnustamisega?

 

See küsimus oli Euroopa Parlamendi jaoks prioriteet, kuid valitsused ELi Nõukogus ei tulnud asjaga kaasa. Tulemuseks on klausel, mille järgi vaatab Euroopa Komisjon määruse ulatuse uuesti üle, hinnates koolidiplomite kaasamise vajalikkust.


Mis saab avalike dokumentide tunnustamise määrusest edasi?

 

Meie eesmärgiks oli vähendades tõlkimise eest makstavaid tasusid ja tagada, et inimestele uuendustest teada antaks. Kuigi liikmesriikide vastuseisu tõttu ei kata määruse haare hetkel mitmeid dokumente, kaasneb õigusloomega märkimisväärne läbivaatamisklausel.


See määrus on esimene samm pikemas protsessis, kus lõppeesmärgiks on ühtsed avalikud dokumendid kogu ELi ulatuses.


Tutvu Euroopa Parlamendi kõikide uudistega.