Mahetoit: tervislikum kui tavaline toit? 

 
 

Jaga seda lehte: 

Mahetoidu logo ELis – abiks tarbijatele valiku tegemisel  

Orgaanilise toidu mõju tervisele oli arutelul EP teaduslike ja tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksuses STOA sel kolmapäeval, 18. novembril. Mahetoidu võimalikku kõrgemat toiteväärtust võrreldes tavalise toiduga tuleb veel täiendavalt uurida, kuid ökotoidu tarbimine elustiilina tuleb tervisele pigem kasuks, nõustusid seminaril osalenud saadikud ja eksperdid.

"Maheviljelus peab pälvima avalikkuses rohkem tähelepanu, kuna tegemist on panusega rahva tervisesse," lausus STOA seminari juhtinud saadik Momchil Nekov, kes esindab parlamendis sotsiaaldemokraate ja Bulgaariat.


Sõna võtnud ekspertide sõnul ei ole piisavalt tõendeid väitmaks, et mahetoidu toiteväärtus on võrreldes tavalise toiduga kõrgem, lausus Bernhard Watzl, ekspert Max Rubneri instituudist Saksamaalt.


Samas omab ökoloogiline elustiil positiivset mõju tervisele, sest mahetarbijad kipuvad sööma rohkem puu- ja juurvilju, täisteratooteid ning pähkleid, märkisid nii Axel Mie Rootsi Põllumajandusteaduste ülikoolist kui Johannes Kahl Hollandi Toidukvaliteedi ja Tervise assotsiatsioonist.


Loomatervis


Lisaks mõjub mahetoit võrdluses tavatoiduga hästi loomatervisele, tõi välja Ewa Rembiałkowska Varssavi bioteaduste ülikoolist. Tema sõnul on näha märkimisväärseid erinevusi hormoonides ja immuunsussüsteemis, kui võrrelda kariloomi, keda toidetakse vastavalt biosööda või tavalise söödaga. Erinevused tulevad veelgi tugevamalt esile nende loomade järglaste puhul.


Uuringud näitavad, et biosöödal kasvavad loomad paljunevad paremini ja on madalama suremusega, lisas Rembiałkowska.


Parlamendi Twitteri kontodel küsitlusele vastanutest kaks kolmandikku eelistas mahetoitu.


Euroopa Liidu maheturu käive kasvas 2013. aastal kuus protsenti, ulatudes üle 22 miljardi euro. Euroopa Parlament ja ELi Nõukogu on hetkel pidamas läbirääkimisi mahetootmist ja mahemärgistust käsitleva ELi õigusloome üle. Mahetoidu ehtsuse kindlustamiseks soovib EP tagada kontrollid kogu tootmisahelas.


Tutvu Euroopa Parlamendi kõikide uudistega.