Raportöör Piri: vajame stabiilset ja demokraatlikumat Türgit 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 
Kati Piri esindab parlamendis sotsiaaldemokraate ja Hollandit  

Euroopa Liidu kandidaatriigi Türgi 2015. aasta aruanne on täiskogul arutelul kolmapäeval, 13. aprillil, hääletus järgneb neljapäeval. Raportöör Kati Piri ütleb EP veebitoimetusele antud intervjuus, et Türgi peab Euroopa Liidu suunalise viisavabaduse nimel täitma kõik nõutavad kriteeriumid.

Kas Türgi on Euroopa Liiduga ühinemiseks liikumas õiges suunas? Kuidas hinnata ajakirjandusvabaduse seisu riigis?

 

Üldiselt võib öelda, et Türgi on aina enam eemaldumas Euroopa normide täitmisest. Oleme vägagi mures teatud sisemiste arengute pärast, mis puudutavad ajakirjandusvabadust, õigusriigi seisu ja kurdi vähemuse olukorda riigi kaguosas.


Vajadus teha Türgiga koostööd rändeküsimustes võib tähendada allahindlust inimõiguste vallas?

 

Selline oht loomulikult eksisteerib ja parlament on väga kindlalt öelnud, et seda ei tohi juhtuda. Oleme kritiseerinud Euroopa Komisjoni, kuna viimane lükkas mõne kuu eest edasi kriitilise raporti avaldamise. See juhtus enne Türgis toimunud valimisi. Meie hinnangul ei ole tegemist hea signaaliga.


Parlament on ühisel seisukohal, et koostöö rändeküsimustes ei peaks olema seotud liitumiskõnelustega. Ühinemiskriteeriumid on kriteeriumid, mida tuleb täita. See ei ole koht läbirääkimisteks stiilis "vorst vorsti vastu". Tõsiseltvõetav laienemisprotsess ei käi niimoodi.


Liikmesriigid soovivad Türgi abiga leida rändekriisile lahenduse. Kuidas seejuures vältida kiirustatult sõlmitud lepinguid nagu seda on kokkulepe viisanõude kaotamise osas?

 

Türgi tõsiseltvõetava partnerina tähendab seda, et Türgi peab olema stabiilne ja demokraatlikum. Me ei saa võtta seisukohta, et kuna tegemist on rändekriisiga, siis muid küsimusi ei puudutata. Just seda soovib parlament oma raportiga öelda. Peame kandidaatriik Türgi puhul jälgima riigi sisemisi arenguid ja neid valitsusega avatult arutama.


Minu hinnangul tuleb meil kaaluda viisarežiimi lihtsustamist täpselt samamoodi nagu seda on tehtud paljude teiste riikide puhul. Tingimusi tuleb täita ja see käib ka Türgi kohta.


Meie töö lähtub selgetest kriteeriumitest, näiteks passide kvaliteet ja piirikontrolli tase. Türgi on viimase kahe aasta jooksul palju ära teinud, kuid endiselt on vaja täita kolmandik 72 nõudmisest. Ei ole usutav, et Türgi suudaks kogu vastava seadusandluse kuu aja jooksul kinnitada, kui seda ei ole seni kahe aasta jooksul tehtud.


Hetkest, mil seadusandlus on paigas ja kriteeriumid täidetud, ei näe ma mingeid takistusi Türgi kodanikele viisavabaduse tagamiseks.


Otseülekandes jälgitav debatt Türgi raporti üle on täiskogul kavas kolmapäeva õhtul.


Tutvu Euroopa Parlamendi kõikide uudistega.