Privaatsus veebis: raportöör Marju Lauristin räägib õigusloome väljatöötamisest 

 
 

Jaga seda lehte: 

Privaatsusküsimustele internetis keskenduv uus määrus paneb paika nõuded eraelu kaitsele. Muu hulgas on päevakorral veebis tehtud valikute jälgimine küpsiste poolt.

Raportöör Marju Lauristin  

Euroopa Komisjoni poolt jaanuaris esitatud õigusloomeettepanekud käsitlevad meie poolt internetti jäetava info kasutamist. Inimeste veebis tehtud valikud talletavad küpsised, mille rakendamisega tavaliselt nõustutakse veebisaidi esmakordsel külastamisel ilmuvas aknas. Uus määrus võib senist praktikat muuta, tehes küpsistega nõustumise või mittenõustumise veebisaitide kõrval võimalikuks ka arvutites ja brauserites.

 

Õigusloome raportööriks on Eesti esindaja Euroopa Parlamendis Marju Lauristin. Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni kuuluv saadik räägib intervjuus parlamendi positsiooni koostamisest.

 

Miks tuleb e-privaatsusele kehtivad nõuded üle vaadata?

 

Praegune direktiiv loodi 2002. aastal: võite ette kujutada, millised on selle aja jooksul olnud arengud.

 

Vägagi oluliselt on muutunud viis, kuidas eraisikud vahetavad infot ja esitavad oma eraelu: suhtlemine ei käi enam telefoni teel, selleks ei kasutata isegi enam e-kirju. Infovahetus käib läbi kõiksugu sotsiaalmeediakanalite: Instagram, WhatsApp, FB Messenger ja nii edasi. Praegune direktiiv neid vahendeid ja kanaleid ei kata.

 

Lisaks rakendatakse uut õigusloomet kõikides liikmesriikides ühel moel, mis tagab samal tasemel kaitse.

Rääkides küpsistega nõustumisest, siis kuidas hakkab see uue määruse alusel toimuma?

 

Inimene saab võimaluse seda teha brauseris, veebisaidil või nutitelefonis.

 

Soovin näiteks tööle panna positsioneerimise, kuna see võib osutuda vajalikuks telefoni kaotamise korral või Uberi tellimisel. Luban seepärast oma asukohta määrata. Peame tagama, et privaatsus on meie endi ja mitte kellegi teise kontrolli all.

 

Arendajad ja teenusepakkujad saavad kohustuse jagada lihtsat ja arusaadavat infot. Tarbijatele pakutavad valikud peavad ühtlasi esinema mitmel astmel, mis tagab tihedama suhtluse teenusepakkuja ja tarbija vahel.

 

Usun, et see annab Euroopa ettevõtetele konkurentsieelise. Tean isiklikult mitut väikese ja keskmise suurusega ettevõtet, kus noored on välja töötamas taolisi innovaatilisi lahendusi tarbijate privaatsuse kaitsmiseks.

 

Euroopa meediaväljaanded on avaldanud muret, et kehtivate reeglite muutmine annab liiga palju võimu veebihiiglastele, kes kontrollivad brausereid, kus küpsistele nõusoleku andmine ilmselt toimuma hakkab. Mida neile öelda?

 

Oleme selle hirmuga hästi kursis ja võtame seda väga tõsiselt. Euroopa Komisjoni ettepanekute läbivaatamisel ja hindamisel koos erinevate osapooltega sai mitmete allikate põhjal selgeks, et nende hinnangul on tõsiseks probleemiks Google meie esimese brauserivalikuna.

 

Anname lahendusena tarbijale võimaluse langetada otsuseid astmete kaupa. Soovime tagada, et vaikimisi sätteks oleks „ei jälgimisele“. Kõik inimesed peaksid saama asjakohast infot erinevat sorti küpsiste kohta. Seejärel saab anda nõusoleku lähtudes oma huvidest.

 

Määrus peaks parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis tulema hääletusele oktoobris.