Reisitõrke korral on Sulle Euroopa Liidus tagatud teatud õigused 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Kui suvepuhkuseks plaanitud reis kipub viltu vedama, saab abi Euroopa Liidus kehtivatest reisijaõigustest.

Ülevaate reisijaõigustest teeb videolõik.

 

Reis hilineb või see jäetakse lausa ära. Miks nii? Sul on õigus saada reisi korraldava firma käest vastavat infot. Kui väljumine jääb endiselt venima, on reisijatel õigus söögile ja majutusele.

 

Teatud juhtudel võib ära jäänud lend tähendada õigust kompensatsioonile. Pikemate lendude puhul võib hüvitis ulatuda kuni 600 euroni. 

 

Lendude kõrval kehtivad ELis reisijaõigused ka rongi, bussi ja laevaga sõites. 

 

Samas ei hüvitata ärajäänud lendu erakorraliste asjaolude puhul. Näiteks lennujuhtimiskeskuse nõudmisel tehtud muudatused, äärmuslikud ilmastikutingimused või julgeolekuriskist tulenevad takistused.

 

Reisijaõigustega tasub kursis olla!