Ohutusnõuded reisilaevadel paranevad veelgi 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Laevasõit Euroopa Liidu vetes on turvaline, kuid aeg-ajalt tasub ohutusnõuded üle vaadata. Vastav õigusloome sai parlamendi täiskogul kinnituse kolmapäeval, 4. oktoobril.

ELi sadamatest lahkuvate või sinna saabuvate laevareisijate andmed saadetakse vastavate riikide ametivõimudele digitaalsel kujul 15 minutit pärast laeva väljumist, seisab 4. oktoobril hääletuse läbinud õigusloomepaketis. Nii on kriisiolukorras tagatud reisijate nimekiri nii päästjatele kui perekondadele.

 

Kuna reisilaevade ohutusnõudeid on aja jooksul pidevalt täiendatud, on praeguseks tekkinud olukord, kus erinevatest õigusaktidest lähtuvad nõuded kipuvad omavahel kattuma. Kolmest direktiivist koosneva paketi eesmärgiks on teha kattumistele lõpp ja tagada, et ohutusnõuded oleksid kirjas võimalikult lihtsalt ja selgelt. Vaata lisaks videolõigust.

 

Muu hulgas panevad täiendused paika nõuded reisilaevade konstruktsioonile, stabiilsusele veel ja tuleohutusele.

 

Seda algselt 28. septembril avaldatud uudislugu on täiendatud 4. oktoobril.