Isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumine: netiprivaatsus on nüüd teie otsustada  

 
 

Alates 25. maist kehtivad ELis uued eeskirjad, millega kaitstakse eurooplaste andmeid internetis ja lihtsustatakse isikuandmeid käitlevate ettevõtjate tegevust reguleerivaid eeskirju.

Küsitluste kohaselt arvab kõigest 15% inimesi, et neil on täielik kontroll teabe üle, mida nad internetis avaldavad. Seda olukorda parandatakse 25. mail 2018 jõustunud uue isikuandmete kaitse üldmäärusega. Eeskirjadega antakse tarbijatele suurem võim oma digitaalse kohalolu üle: muu hulgas on neil õigus saada teavet oma andmete kasutamise kohta ning lasta kustutada sisu, mida nad ei soovi enam internetis näidata.

Kuna üha rohkem ettevõtjaid kasutab meie edastatud andmeid kaubanduslikel eesmärkidel, soovitakse isikuandmete kaitse üldmäärusega olukorda nii ettevõtete kui ka inimeste jaoks parandada. Tarbijatel on suurem kontroll, aga ka ettevõtjatel on järgimiseks selgemad suunised.

Eraelu puutumatusega seotud probleemid

Kuigi eurooplased on veebiplatvormide pakutud võimalusi innukalt kasutanud, on eraelu puutumatus oluline probleem. Fraktsiooni Verts/ALE kuuluv sakslasest parlamendiliige Jan Philipp Albrecht, kellel oli 2016. aastal üldmääruse vastuvõtmisel parlamendis keskne roll, ütles: „Privaatsust väärtustatakse sama palju kui ennegi, eriti noorte seas. Nad mõistavad andmekaitse olulisust, sest nad on ühenduses sedavõrd paljude inimestega, et tunnevad vajadust oma eraelu puutumatust paremini kaitsta ja andmeid kontrollida. Tänu isikuandmete kaitse üldmäärusele on seda lihtsam teha.“

Vajadus selliste eeskirjade järele sai veelgi selgemaks, kui tuli välja, et Ühendkuningriigis tegutsev poliitikaalane konsultatsioonifirma Cambridge Analytica sai nõusolekut küsimata enda valdusse 87 miljoni Facebooki kasutaja andmed.

Skandaali arutati Euroopa Parlamendis ning selle tulemusena tuli Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg 22. mail parlamenti selgitama, kuidas ettevõte uusi eeskirju täitma hakkab.

Suurem kontroll, läbipaistvus ja vastutus

Paljud inimesed said ettevõtjatelt hulgaliselt e-kirju, milles paluti luba isikuandmete töötlemiseks, sest eeskirjadega nõutakse suuremat läbipaistvust. Seda rõhutas ka Zuckerberg oma sõnavõtus parlamendis. „Isikuandmete kaitse üldmääruse keskmes on kolm olulist põhimõtet: kontroll, läbipaistvus ja vastutus.“

Zuckerberg ütles: „Me oleme alati pidanud oluliseks, et inimesel oleks kontroll selle üle, millist teavet nad jagavad ja kellega. Nüüd läheme veelgi kaugemale, et neid uusi jõulisi eeskirju täita. Me anname kõigile Facebooki kasutajatele kogu maailmas sama suure kontrolli ja samad tingimused.“

Albrecht usub, et sarnaselt Facebooki lubadusele rakendavad paljud ettevõtjad isikuandmete kaitse üldmäärust laiemalt kogu maailmas. Ta ütles Facebooki otseülekandes antud intervjuus: „Paljud ettevõtjad on juba asunud isikuandmete kaitse üldmäärust oma normiks seadma, sest nii on ka nende endi jaoks lihtsam. Kui nad juba täidavad rangemaid Euroopa standardeid, võivad nad ülejäänud maailmas andmekaitse osas muretud olla.“

Uute eeskirjade kohta saab täpsemat teavet meie pressiteatest ja ülalolevast videost.

Millist teavet võivad isikuandmed sisaldada?  
  • nimi ja eesnimi  
  • kodune aadress  
  • e-posti aadress (näiteks eesnimi.perekonnanimi@ettevõte.com)  
  • ID-kaardi number  
  • asukohaandmed (näiteks asukohaandmete funktsioon mobiiltelefonis)  
  • internetiprotokolli (IP) aadress  
  • küpsiste ID  
  • telefoni reklaamituvastaja  
  • haigla või arsti kogutud andmed, mille järgi võib olla võimalik inimest üheselt identifitseerida