Euroopa solidaarsuskorpus: noorte võimalused  

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Kui olete 17–30aastane ja soovite ühiskonda natuke paremaks muuta, liituge Euroopa solidaarsuskorpusega!

Euroopa Parlament arutab septembrikuisel täiskogul ettepanekut, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik.

Solidaarsuskorpus loodi peamise ELi kontaktpunktina noortele, kes soovivad tegutseda vabatahtlikena või töötada projektides, millega aidatakse kogukondi ja inimesi kõikjal Euroopas.

Eesmärk on anda noortele võimalus omandada teisi aidates väärtuslikke oskusi isiklikuks, sotsiaalseks, ühiskondlikuks ja ametialaseks arenguks, sh õppimise ja koolituste kaudu.

Projekte on hariduse, tervishoiu, keskkonnakaitse ning laste, eakate, rändajate ja varjupaigataotlejatega töötamise valdkonnast. Eelistatakse heategevuslikku tööd.

Juulis parlamendi ja nõukogu läbirääkijate vahel saavutatud mitteametlik kokkulepe näeb ette, et solidaarsuskorpus ei tohiks kahjustada olemasolevaid töökohti ega praktikavõimalusi. Samuti peaks see ettevõtete ühiskondlikku vastutuse raames võetud kohustuste täitmisele kaasa aitama, mitte seda asendama.

„Me ju teame, et noored on valmis Euroopa projekti teostamisele kaasa aitama... looma oma tulevikku, suhtlema teiste inimestega ja muutma ühiskonda natuke paremaks,“ ütles raportöör ja Euroopa Parlamendi juhtiv läbirääkija Helga Trüpel (Verts/ALE, Saksamaa).

Lisateavet leiate videost.