ELi edusammud kliimeesmärkide saavutamisel 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

EL on seadnud 2020. aastaks ambitsioonikad heitkoguste vähendamise eesmärgid. Loe lähemalt, kuidas nende eesmärkide täitmisega läheb.

Kliimamuutuse eesmärgid  

Võitlus kliimamuutuste vastu on üks olulisemaid ELi prioriteete. Liit on kohustunud täitma konkreetseid eesmärke ja võtnud mitmeid meetmeid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks. Milliseid edusamme on saavutatud? Mida ütlevad faktid?

 

Kliimaalased eesmärgid 2020. aastaks

ELi eesmärgid aastaks 2020 on esitatud 2008. aastal vastu võetud kliima- ja energiapaketis. Muu hulgas plaanitakse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 20% võrra.

 

2018. aastaks oli kasvuhoonegaaside heitkogused Euroopa Liidus vähenenud 23,2 protsenti, võrreldes 1990. aasta tasemega. See tähendab, et Euroopa Liit on 2020. aastaks seatud eesmärgid juba saavutanud. Liikmesriikide viimaste prognooside kohaselt, kui kasutusele jäävad samad meetmed, väheneks heitkoguste hulk 2030. aastaks aga vaid 30 protsenti. Seda on vähem kui 2008. aastal eesmärgiks seatud 40 protsenti, ning parlamendi veelgi ambitsioonikam eesmärk - 55 protsenti.

 

2019. aasta novembris kuulutas parlament välja kliima eriolukorra, ning palus, et Euroopa Komisjon süvalaiendaks 1,5 ° C kliimaeesmärki kõikidesse ettepanekutesse, et võidelda globaalse soojenemisega ja tagada kasvuhoonegaaside heitkoguste oluline vähenemine.

 

Uus Euroopa Komisjoni koosseis esitas vastusena Euroopa rohelise kokkuleppe - teekaardi kliimaneutraalse mandrini aastaks 2050.

 

Edusammud energia- ja tööstussektorites

Eelnimetatud eesmärkide täitmiseks võtab EL mitmes valdkonnas meetmeid.

 

Nende seas on ELi heitkogustega kauplemise süsteem (HKS), mis hõlmab elektri- ja tööstussektorite suurte rajatiste ning lennundussektori toodetavate kasvuhoonegaaside heidet (kokku umbes 40 protsenti ELi koguheitest).

 

Ajavahemikus 2005–2018 vähenes ELi heitkogustega kauplemise süsteemi alla käivate elektrijaamade ja tehaste heide 29 protsendi võrra. See on oluliselt parem tulemus kui 2020. aasta eesmärgiks seatud vähendamine 23 protsendi võrra.

 

Riiklike eesmärkide staatus

Teiste sektorite (elamumajandus, põllumajandus, jäätmed, transport (v.a lennundus)) heitkoguste vähendamiseks kehtestasid ELi liikmesriigid jõupingutuste jagamist käsitleva otsuse raames riiklikud heitkoguste vähendamise eesmärgid. Riiklike eesmärkide alla kuuluvate sektorite heitkogused olid 2018. aastal 11 protsenti madalamad 2005. aasta tasemest, mida on rohkem kui 2020. aastaks seatud eesmärk vähendada heidet 10 protsendi võrra.

 

Loe lähemalt ELi loomade heaolu seaduste kohta.

 

Kliimamuutusega seotud eesmärgid